Zapewniamy Klientom pełne wsparcie w zakresie analiz przedsiębiorstwa.

Nasze usługi mają na celu optymalne przygotowanie organizacji do wdrożenia zaplanowanej zmiany, która może mieć charakter zmiany strategicznej lub operacyjnej.

Analizy wspierają także etap poszukiwania przez Klienta rozwiązań dla określonej sytuacji. Pomagają też doprecyzować rzeczywistą sytuację Klienta.

 

Specjalizujemy się w usługach analitycznych w obszarach:

- produkcji i logistyki (wytwarzanie, zasoby, przepływ, ludzie),

- potencjału sprzedaży (kompetencje, zespół, systemy premiowe),

- potencjału rynku (konkurenci, segmentacja, produkty, marketing),

- dystrybucji (route to market, kanały sprzedaży),

- innowacyjności (potencjalne kierunki zmian dla optymalizacji wyników).

 

Możesz wytwarzać efektywniej i szybciej realizować zamówienia!

Szczególną usługą jest analiza w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rekomendujemy ją wszystkim zakładom zainteresowanym zwiększeniem produktywności i efektywności, jak również skracaniem czasu realizacji (Lead Time).

Analiza w obszarze produkcji jest punktem wyjścia dla programów optymalizacji wytwarzania, bazujących m.in. na Lean Manufactiuring, QRM i TPM.

Dla Klienta analiza jest też doskonałym punktem weryfikacji planów. Często bowiem identyfikujemy przyczyny problemów gdzie indziej, niż pierwotnie wskazał to Klient.

 

Zapraszam do kontaktu! Spotkajmy się, by porozmawiać o Twojej sytuacji!

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

 

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt