Bartosz Stańczyk

Abalityk

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na którym zdobyłem tytuł inżyniera. Obecnie kończę studia na V roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Podczas moich studiów byłem szczególnie zainteresowany filozofią LEAN i KAIZEN oraz metodami i narzędziami usprawniania produkcji. Moją wiedzę w tym zakresie rozszerzałem na zajęciach w ramach toku studiów, na zajęciach Koła Naukowego Zarządzania i Organizacji Produkcji „MINERWA” oraz w ramach warsztatów organizowanych na przez firmy takie jak: Maspex, Mars, Unilever.

W firmie zajmuję się analizą danych oraz wsparciem pracy innych konsultantów 4Results.

Pracuję przy projektach dla: Wikęd, Nowel.