Klient

 

Mondial Assistance (część międzynarodowej Grupy Allianz)jest wiodącym dostawcą usług assistance oraz ubezpieczeń turystycznych w Polsce i na świecie. Obsługuje wszystkie rodzaje spraw assistance: samochodowe, medyczne oraz domowe, świadcząc usługi przez całą dobę. Klientami biznesowymi Mondial Assistance są firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki.

Wyzwania:

 

Oddział Mondial w Polsce należy do ścisłej światowej czołówki pod kątem produktywności i jakości usług. W obliczu perspektywy obsługi nowego, dużego kontraktu, Klient poszukiwał rozwiązania, które pozwoliłoby:

 • obsłużyć większą ilość pracy przy utrzymaniu poziomu zatrudniania,
 • utrzymać wysoki poziom efektywnej obsługi dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej

Rozwiązanie:

 

Po przeprowadzeniu analizy, wypracowaliśmy i wdrożyliśmy:

 • skuteczny i efektywny system zarządzania całością pracy w działach operacyjnych Klienta,
 • zoptymalizowane standardy pracy operacyjnej,
 • mierniki efektywności, jakości i kosztów oraz narzędzia do ich monitorowania (tablice wizualizacyjne, raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, itp.),
 • nowy, zoptymalizowany przebieg jednego z procesów obsługowych.

Rezultaty:

 

W trakcie projektu zidentyfikowaliśmy łącznie 113 obszarów usprawnień w optymalizowanym procesie. Udało się nam m.in.:

 • skrócić czas realizacji procesów od ponad 30% do 50%
 • zredukować o ok. 50% liczbę wychodzących połączeń telefonicznych, a liczbę wysyłanych e-maili (w jednym z typów procesów) o ok. 30%
 • rok od rozpoczęcia projektu ROI wyniósł 347%.

Do ewidentnych rezultatów zaliczamy:

 • zwiększanie produktywności przy jednoczesnej poprawie jakości usług,
 • wyeliminowanie marnotrawstw w całym procesie
 • lepszą kontrolę kosztów zewnętrznych
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie kosztów, jakości i produktywności
 • stworzenie podstawi i warunków dla dalszych optymalizacji

Klient o wdrożeniu:

 

„Nie musimy przy wejściu nowego kontraktu zatrudniać nowych pracowników. To spowodowało, że zostały obniżone koszty, a co za tym idzie cena naszego serwisu.

Oceniając współpracę 4Results podkreślam:

1. mocne nastawienie na realizację przyjętych celów,
2. docieranie do sedna; bardzo dobre rozumienie problemów i wyzwań,
3. skuteczne i elastyczne reagowanie,
4. jakość i praktyczność prac oraz dostarczanych rozwiązań,
5. bardzo dobrą współpracę z pracownikami wszystkich szczebli Mondial Assistance.”

Tomasz Brożyna, Dyrektor Operacyjny Mondial Assistance

Rezultaty:

 

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób wypracowujemy takie rezultaty ?

 

Skontaktuj się z Nami