Klient

 

Raiffeisen Insurance Agency oferuje produkty i programy ubezpieczeniowe jako wartość dodana dla klientów-instytucji finansowych. Obsługuje również umowy ubezpieczenia mienia, w tym pojazdów i nieruchomości. Firma należy do austriackiej Grupy Bankowej Raiffeisen, wiodącej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wyzwania:

 

Klient postawił przed nami następujące cele:
 • Poprawić terminowość wystawianych polis
 • Wzmocnić sprzedaż poprzez uwolnienie czasu w dziale sprzedaży i przeniesienie zadań do zespołu polis.
 • Zdołać obsłużyć przyrost pracy o 30% w dziale polis poprzez zwiększenie jego produktywności – bez powiększania zatrudnienia

Rozwiązanie:

 

 • Po przeprowadzeniu analizy, zdecydowaliśmy się wdrożyć nasz autorski system HarmoDesk , który umożliwia automatyczną dystrybucję pracy i raportowanie on-line mierników efektywności i kolejki zadań.
 • Wdrożyliśmy także tablice wizualizacyjne, macierz kompetencji, tryb spotkań dziennych, elementy 5S oraz szereg innych usprawnień dla zapewnienia komfortu i wydajności pracy.
 • Wdrożyliśmy poziomy umiejętności wykonywania poszczególnych zadań w 5-cio stopniowej skali.
 • Opracowaliśmy i wdrożyliśmy standardy pracy oraz nowy sposób instruktażu pracowników.

Rezultaty:

 

 • Systematyczny wzrost produktywności - rok po projekcie odnotowano 100% wyższą efektywność pracowników
 • Dotrzymanie ustalonych w SLA terminów wystawiania polis
 • Liczba reklamacji zmniejszyła się aż 10-krotnie
 • Klient odnotował aż 20-krotny wzrost sprzedaży polis indywidualnych
 • Kierownicy liniowi przestali ręcznie dystrybuować prace – mają więcej czasu na kluczowe działania
 • Kierownictwo ma dostęp do bieżącej informacji zarządczej (kolejka zadań, czas ich realizacji w podziale na typy zadań i pracowników), co pozwala szybko podejmować decyzje
 • Radykalnie skrócono czas wdrażania pracowników do nowych zadań 

Klient o wdrożeniu:

 

„W trakcie miesięcznego okresu wdrożenia projektu Lean, dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i umiejętnościom konsultantów 4Results, udało się osiągnąć 22% wzrost produktywności pracowników, zmianę ich podejścia do sposobu pracy oraz pobudzenie inicjatywy oddolnej.

 

Dzięki szybkiemu wdrożeniu HarmoDesk’u od razu miałam możliwość monitorowania on-line terminowości i efektywności pracy każdego pracownika. Narzędzie pozwoliło na szybkie reagowanie i wyciąganie wniosków z zebranych danych do dalszych działań optymalizacyjnych.”

Anna Grajkowska, Prezes Zarządu Raiffeisen Insurance Agency

Rezultaty:

 

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób wypracowujemy takie rezultaty ?

 

Skontaktuj się z Nami

Zobacz case studies:

 

Spomlek (PDF)

SVZ (PDF)