„Czas– nowy paradygmat zarządzania” – wywiad z Rajanem Suri

Zapraszamy do lektury czasopisma Production Manager, na łamach którego ukazał się wywiad z Rajanem Suri - twórcą metody Quick Response Manufacturing, strony 16-21.

Pobierz artykuł