Efektywność w sprzedaży – czyli coaching i mentoring „w boju”

Podlaskie Stowarzyszenie HR zaprasza Członków i Sympatyków na bezpłatne szkolenie dotyczące innowacyjnego modelu szkolenia menedżerów i handlowców, opartego na metodzie „on the job” -  Efektywność w sprzedaży – trening on the job, czyli coaching i mentoring „w boju”, które poprowadzi Konsultant 4 Results - Patrycjusz Skakuj.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

- co cechuje dzisiejszy rynek, klientów – biznes?
- co cechuje współczesnego sprzedawcę i menedżera?
- jaki proces jest skuteczny - szkolenie, mentoring, coaching?
- co powoduje, że zdobywamy coraz większą wiedzę a coś w praktyce nie działa?

Zostanie zaprezentowany i omówiony model 4 Kroków Podnoszenia Efektywności w Sprzedaży, z wykorzystaniem coachingu i mentoringu:
1. Analiza
2. Trening
3. Wdrożenie
4. Follow up

Proces ten pozwala wykształcać dobre praktyki nawyki, które determinują osiąganie zakładanych rezultatów. Doświadczenie podpowiada, że proces ten pozwala na natychmiastową korektę działań nieskutecznych, wdrażanie skutecznych rozwiązań, wzmacnianie skutecznych działań podnosząc własne umiejętności i efektywność. Czemu się tak dzieje? Otóż wdrażanie własnych rozwiązań w obszarach nawet ściśle określanych przez reguły organizacyjne jest skuteczne – a czyż nie wyniki naszej pracy określają skuteczność?

Termin i czas spotkania: środa 24 maja 2017 r. w godz. 16:00 - 17:30 (ok. 1,5 godz.)
Miejsce spotkania: PROMOTECH Białystok, ul. Elewatrorska 23/1, Sala konferencyjna W2 (I piętro)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska na liście uczestników oraz zaznaczenie (TAK lub NIE).

Elektroniczna lista uczestników została zamieszczona w ankiecie doodle.com na stronie http://doodle.com/poll/vdmex5exs9pnemzm

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 23 maja, do godz. 16:00.