Gra Symulacyjna Change Management

Przebieg gry:

Scenariusz: Gra symulacyjna Change Management obrazuje przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej.

Symulowane przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez 26 aktorów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonale organizacji. Różnią się oni między sobą zarówno poziomem motywacji jak i postawą wobec procesu zmiany. Pod oficjalną strukturą firmy kryje się nieformalna sieć powiązań oraz zależności.

Cel gry symulacyjnej: Przeprowadzenie firmy i wszystkich jej pracowników przez wszystkie fazy zmiany.

Uczestnicy: Wcielają się w rolę Agentów Zmiany, którzy z ramienia Zarządu przeprowadzają proces zmiany.
Planują i wdrażają poszczególne działania oraz całe wiązki posunięć.

Szybkie uczenie następuje poprzez:

 • doświadczanie procesu zmian – uczestnicy przeżywają emocje towarzyszące zmianom w podobnym stopniu
  jak dzieje się to w rzeczywistości biznesowej
 • natychmiastowy feedback – generowany zaraz po wdrożeniu działań pozwala przeżyć zmianę organizacyjną
  bez stresu
 • wspólne omówienie efektu, postępu w etapach zmiany - po każdej rundzie
 • minimalizowanie oporu wobec zmian – za pomocą poznania mechanizmów powstawania i radzenia sobie
  z oporem w zmianie

 

Czego uczy gra?
 1. Budowania wspólnej wizji procesu zmian.
 2. Przewidywania typowych pułapek zmiany wynikających z pomijania kluczowych aspektów koniecznych
  dla sukcesu zmiany.
 3. Podejmowania aktywności zmniejszających zjawisko oporów wobec zmian.
 4. Jak radzić sobie z frustracją wynikającą z chaosu zmiany, niejednoznaczności sytuacji zmiany.
 5. Zrozumienia własnych reakcji w zmianie, w relacjach z innymi, ich reakcjami na zmiany. Wypracowania konstruktywnych reakcji w sytuacjach rzeczywistych.
 6. Mechanizmów typowych dla organizacji uczących się.

 

Dla kogo?
 • Dla osób zarządzających projektami dużych zmian organizacyjnych, optymalizacji procesowej. 
   
Czas:

 20-21. kwietnia. Gra trwa 2 dni. W trakcie szkolenia przewidujemy przerwy kawowe oraz lunche.

Korzyści:
 • Przećwiczenie procesu decyzyjnego dającego najwyższą skuteczność wdrażanych zmian
 • Wypracowanie metody pracy zespołów projektujących zmiany prostej do przeniesienia w realia konkretnej organizacji
 • Doświadczenie złożoności sytuacji zmiany i wypracowanie efektywnych metod łączenia aspektów miękkich
  z twardymi w procesie wdrażania zmian
 • Nauka poprzez aktywne doświadczanie procesu zmiany z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka (myśli, uczucia, działania, decyzje) oraz biznesowych czynników mających wpływ na zmianę (np. formalna struktura biznesowa, nieformalna sieć powiązań, role i odpowiedzialności a osobowości)
 • Obalenie mitów nt efektywności jednego modelu wdrażania zmian poprzez przećwiczenie kilku scenariuszy realizacji projektu zmiany
 • Transfer wniosków z gry na metody wdrażania zmian we własnych organizacji
 • Uświadomienie i wzmocnienie typowych mechanizmów organizacji uczącej się (rozwój kompetencji w ramach
  5 dyscyplin wg. Senge`a)

 

Miejsce:

 ?

 

Cena: 450 zł netto
 
Zapisy na wydarzenie otwarte:

 

-> Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Informacje:

Martyna Trzpioła

martyna.trzpiola@4results.pl

tel. kom. (+48) 790 207 557

tel. (+48) 22 859 0 333 (wew. 105)

 

Opinie uczestników:

 „Szkolenie dało mi konkretny zestaw narzędzi, który mogę wykorzystywać od razu po szkoleniu. (…)
Uświadomiłam sobie, w jaki sposób powinnam komunikować zmiany, żeby były właściwie rozumiane
i żeby pracownicy mogli łatwiej je akceptować i aktywnie w nich uczestniczyć.

Gra symulacyjna Zarządzanie Zmianą SysTeams Change to jedno z najbardziej inspirujących szkoleń,
w których miałam szansę uczestniczyć”
 
Magdalena Lasocka
Kierownik ds. zarządzania procesami i jakością obsługi klienta
Medicover
 
 

 Więcej opinii

 

Prowadzący: Rafał Zdańkowski, Sławomir Błaszczak

Sławomir Błaszczak

Prezes, współzałozyciel i współwłasciciel 4Results.
Odpowiada za strategiczny rozwój 4Results i kształtowanie oferty w obszarze wspierania i rozwoju kapitału ludzkiego. Współpracując z Klientami, angażuje się na poziomie strategicznym: świadczy usługi doradcze i współtworzy optymalne sposoby rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych.
Dba o to, by efekty pracy z ludźmi przekładały się przede wszystkim na realizację celów po stronie Klientów. Czuwa nad jakością realizowanych wdrożeń, nierzadko też osobiście włącza się w kluczowe projekty. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji zarządczych, wspieraniu trudnych dla organizacji zmian, problematyce zarządzania zmianą oraz w modelowaniu kultur organizacyjnych.
W szczególności stara się pomagać Klientom w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej poprzez zaangażowanie kapitału ludzkiego, jego rozwijanie
oraz usprawnianie zarządzania.

Jego doświadczenie obejmuje kilkanaście lat pracy w obszarze rozwoju kompetencji kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla w firmach wiodących na polskim rynku. Pełnił funkcję menedżera, trenera, coacha, mentora i wykładowcy. Od 10 lat kieruje spółką 4Results. Wcześniej, przez okres 5 lat,
był liderem projektów rozwojowych w firmie House of Skills.

Posiada certyfikaty lidera zmian i kształtowania kultury organizacyjnej, Coacha ICC, Biznes Coacha ICC, Superwizora ICC, Trenera Grupowego (WSPS/LP) oraz Extended Disc. Jest także trenerem Akademii Coachingu Menedżerskiego 4Results, wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa przy Politechnice Warszawskiej. Absolwent SGH.

Rafał Zdańkowski

Trener, konsultant, psycholog.
Wspiera Klientów w budowaniu i rozwoju kapitału ludzkiego. Pomaga pełniej wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach i efektywniej nim zarządzać. Działa zarówno na poziomie strategii organizacji, jak i przy operacyjnej współpracy z menedżerami i szefami pionów biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów badawczych i doradczych oraz pracy indywidualnej nad rozwojem kompetencji osobistych w wielu obszarach. Jego pierwsze doświadczenia zdobywałem jeszcze jako student Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego biorąc udział w badaniach nad postawami pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw i ich współuczestnictwa w procesie zmian. Od tego momentu w 1990 roku rozpoczęła się jego przygoda z łączeniem psychologii i biznesu.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi, coachingu menedżerskiego, rozwoju kompetencji społecznych, zwiększania efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych wspiera rozwój kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej, a poprzez warsztaty teamcoachingowe pomaga zespołom osiągnąć wyższy poziom współdziałania. Pełni także rolę konsultanta na wszystkich etapach projektów
– od analizy i diagnozy potrzeb, po opracowanie rozwiązań i ich wdrażanie.

Specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych i oceny kompetencji, Assessment i Development Center. Prowadzi projekty rozwijające kompetencje współpracy i komunikacji, a także umiejętności zarządcze i menedżerskie. Ma również doświadczenie w projektach facylitacji pracy grupowej.

Od 1994 roku prowadzi różnego rodzaju szkolenia i konsulting zarówno w środowiskach dużych, międzynarodowych korporacji, jak i w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.