HarmoDesk to system do pomiaru produktywności pracowników. Ze względu na możliwości analityczne, szybkie wdrożenie i prostotę użycia, HarmoDesk można uznać za rozwiązanie unikatowe w skali światowej. System zbiera w trybie online dane dotyczące typów wykonywanych prac oraz ich przebiegu w czasie – dokonuje pomiarów produktywności i wizualizuje wyniki.

System służy jako główne narzędzia analityczne w programach wdrożeniowych ukierunkowanych na wzrost produktywności i wydajności pracowników, a także optymalizację procesów biznesowych.

 

Uzyskiwane informacje i cechy systemu:

  • raportowanie czasu pracy
  • dane do analizy kosztów ABC
  • wsparcie w dystrybucji pracy i zarządzania priorytetami
  • kompletny obraz realizacji SLA (terminowość) online
  • wsparcie dla mierzenia jakości procesów
  • wsparcie dla automatyzacji pracy, wdrożenia elektronicznego obiegu informacji.

Zobacz, w jaki sposób HarmoDesk może pomóc zoptymalizować Twoją organizację

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Krzysztof Pimpicki

Współzałożyciel i Współwłaścciel 4Results

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt