Jak budować doskonałe centrum usług? – Warsztaty strategiczne

4 Results wspólnie z Pro Progressio zaprasza na wydarzenie specjalne - warsztaty strategiczne dla liderów poszczególnych sektorów branży nowoczesnych procesów usługowych.

W tym samym czasie na sali znajdą się przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej firm:

- SSC

- BPO

- F&A

- Outsourcing Sił Sprzedaży

- Archiwizacja i digitalizacja dokumentów

- IT

- Call Contact Center

- Automotive Services

 

Wydarzenie odbędzie się w inspirującym miejscu hotelu Noce i Dnie w Konstancinie-Jeziorna             24 września 2015 r. 

 

Zapisy trwają

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: olga.zezula@4results.pl

Zobacz więcej