Jak być szczupłym bez efektu jo-jo? Relacja z warsztatów z 28.01.2016

Jak być szczupłym bez efektu jo-jo?

Trwałe optymalizowanie centrum usług według Pozytywnej Produktywności®

 

Sektor usług dla biznesu przeżywa szczególny moment: mimo, że działa na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Polsce doświadcza presji na poprawę efektywności i generowanie wartości dodanej dla klientów. Doraźne optymalizacje przynoszą często jedynie krótkoterminowe rezultaty. Stąd kluczowe pytanie kadry zarządzającej koncentruje się nie tyle na kwestii, jak podnieść produktywność  zespołów bez utraty wartości dla klienta, ale jak zrobić to w sposóbtrwały.  

Krzysztof Pimpicki, Partner firmy 4 Results, podczas warsztatów „Budowanie Trwałej Przewagi Konkurencyjnej Centrum Usług” proponuje odpowiedź: „Postaw na metodę „kulturową” a nie „projektową”. Postaw na Pozytywną Produktywność®”.

 

Warsztaty „Budowanie Trwałej Przewagi Konkurencyjnej Centrum  Usług”  28 stycznia 2016 roku już po raz kolejny zgromadziły w Warszawie managerów z wiodących przedsiębiorstw  z sektora usług z całej Polski. Podczas warsztatów uczestnicy poznali zasady i praktyczne zastosowanie koncepcji  Pozytywnej Produktywności® -  wypracowanej przez 4 Results unikatowej metodyki budowania trwałej kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.

Punktem wyjścia Pozytywnej Produktywności® jest koncentracja  na dostarczeniu wartości dodanej dla klienta. Celem: osiągnięcie w firmie jednocześnie wysokiej Produktywności, mierzonej przez parametry takie, jak zysk, liczba reklamacji etc., oraz Pozytywności – rozumianej, jako pozytywne doświadczenie środowiska pracy, wpływające na zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Ogólne reguły działania Pozytywnej Produktywności® opierają się o najlepsze praktyki optymalizacji procesów, m.in. Lean Six Sigma,  lecz uwzględniają specyfikę pracy biurowej. Ponadto Pozytywna Produktywność®dostarcza zestawu własnych, autorskich rozwiązań, które mają wspomagać budowanie w organizacji trwałej kultury ciągłego doskonalenia.

Podstawą wdrożenia Pozytywnej Produktywności® jest odpowiednie przygotowanie ludzi do planowanej zmiany: wyjaśnienie jej celu, założeń metodyki, przełamanie obaw. W prace na tym etapie włączeni zostają zarówno pracownicy liniowi, jak i kierownictwo wyższego szczebla. Wdrożenie właściwe podzielone jest na cztery fazy. W każdej z nich pracownicy poznają nowe narzędzia wspierające poprawę efektywności oraz przechodzą przez kolejne poziomy Pozytywności (od zrozumienia do przywództwa) i Produktywności (od przejrzystości do standaryzacji). Krok po kroku  stosowanie prostych nawyków daje mierzalne rezultaty. Zostaje uwolniony dodatkowy czas i energia pracowników i utrwalony w organizacji nowy sposób myślenia i działania nastawiony na doskonalenie i dostarczenie wartości dodanej dla klienta, .

O tym, jak wykorzystanie narzędzi Pozytywnej Produktywności® w krótkim czasie przekłada się na skokowy wzrost efektywności i osobistej satysfakcji, uczestnicy warsztatów mogli przekonać się podczas kilku rund angażującej symulacji, w której wcielili się w rolę pracownika centrum usługowego. Jednak zastosowanie metodyki przynosi rezultaty nie tylko w warunkach laboratoryjnych. Trwałość  zmian wprowadzonych dzięki Pozytywnej Produktywności® znajduje potwierdzenie w faktycznie zrealizowanych wdrożeniach, m.in. w firmie Schneider Electric, Raiffeisen Insurance Agency czy Mondial Assistance.

Prostota metodyki, stosunkowo niskie koszty i krótki czas wdrożenia,  gwarancja szybkich i  przede wszystkim trwałych rezultatów -  dla tych cech Pozytywna Produktywność® staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla popularnych metodyk optymalizacji procesów. Z tego względu a także ze względu na strategiczny, bo kulturowy aspekt wdrożenia Pozytywnej Produktywności®  warsztaty mogą być inspiracją przede wszystkim dla menedżerów ds. optymalizacji procesów czy wyższej kadry zarządzającej poszukującej nowych metod budowania przewagi konkurencyjnej swojej firmy.

Osoby zainteresowane doświadczeniem Pozytywnej Produktywności® w kolejnej edycji warsztatów 11 marca 2016 zapraszamy do kontaktu z Olgą Zezulą:  email: olga.zezula@4results.pl, tel. 882 000 563.