Każde przedsiębiorstwo powinno zwracać szczególną uwagę na dwa aspekty, które mogą zapewnić jego produktom dominującą pozycję na rynku.

Po pierwsze jest to jakość produkcji, czyli dokładanie wszelkich starań aby określony produkt zaspokajał oczekiwania potencjalnych klientów. Należy wówczas uwzględnić takie czynniki, jak jego sprawność , uniwersalność, walory estetyczne, a także ekonomiczne. Stosowanie się do tych wytycznych pomoże produktowi wzbić się na czołowe miejsca sprzedaży i pokonać tym samym konkurencję.

Drugim aspektem są koszty produkcji, czyli wszystkie wydatki danego przedsiębiorstwa przeznaczone na produkcję. Taki ogół wydatków obejmuje najczęściej zakup wymaganych surowców, półproduktów, materiałów, wynagrodzenie dla pracowników, opłaty na użytkowaną nieruchomość lub grunt i wiele innych. Koszty takie można podzielić na stałe i zmienne, co wiąże się z wielkością i charakterem produkcji. Aby generować jak największą liczbę zysków przedsiębiorstwo często stara się obniżyć koszty produkcji, co dzieje się zgodnie z wytycznymi wcześniej zaplanowanej strategii. Najważniejsze jednak jest, aby przez obniżenie kosztów produkcji nie pogorszyć jakości oferowanych produktów, na przykład poprzez dobór niskojakościowych materiałów.