Krzysztof Bujwid

Analityk

Wspieram Klientów 4 Results w podnoszeniu wydajności parku maszynowego oraz optymalizacji procesów produkcji. Prowadzę rozbudowane programy analizy(procesów produkcji, struktur organizacji, efektywności parku maszynowego, metod pracy, zarządzania zasobami i jakością) oraz programy 5S.

Ukończyłem mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Pracowałem przy projektach dla: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”, Trodat, PolFoods.