Junior Konsultant ds. optymalizacji nowoczesnych procesów biznesowych w firmach usługowych z branży BPO, SSC, sektor finansowy

Zapraszamy do pracy w firmie, która charakteryzuje się twórczą, dynamiczną i przyjazną atmosferą. Jesteśmy zespołem zwykłych ludzi, którzy we współpracy z naszymi klientami osiągają niezwykłe rezultaty.

4 Results Sp. z o.o. to firma, której celem jest wspieranie klientów w znalezieniu trwałych rozwiązań dla ich problemów z zakresu zarządzania operacyjnego i wdrażania zmian.

Wyróżnia nas:

 • Łączenie twardych i miękkich czynników w procesie wdrażania zmian
 • Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb konkretnego klienta poprzez stosowanie różnych narzędzi i metod pracy
 • Wspieranie pracowników klienta w wypracowywaniu optymalnych rozwiązań, przekazywanie metodologii pracy – koncentracja na zaangażowaniu pracowników w proces osiągania rezultatów

Zakres obowiązków:

 • Zbieranie informacji (z rynku, Internetu, od klienta)
 • Tworzenie dokumentów, notatek, prezentacji, ofert dla klientów
 • Prowadzenie wywiadów z klientami oraz innymi partnerami biznesowymi
 • Prowadzenie pomiarów oraz ocena i analiza wyników
 • Współprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach wdrożeń dla klientów
 • Współpraca z kierownikiem projektu
 • Samodzielna realizacja zadań wynikających z prowadzonych projektów
 • Koordynowanie wraz z osobą prowadzącą projekt prac zespołów klienta
 • Aktywne uczestnictwo w projektach związanych z dalszym rozwojem know-how oraz sprzedaży w firmie

Wymagania:

 • Ukończone studia (lub sprecyzowany termin ich zakończenia) z zakresu ekonomii, zarządzania, inżynierii lub psychologii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum zaawansowanym
 • Znajomość programów Excel, Word, Power-Point (na poziomie średnio-zaawansowanym)
 • Umiejętność prezentowania, prowadzenia spotkań, facilitacji pracy zespołowej/warsztatowej
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Pomysłowość
 • Umiejętność organizacji pracy i koordynowania prac projektowych
 • Sprawność w pozyskiwaniu informacji z różnych źródeł na podstawie ustalonych specyfikacji
 • Gotowość do częstych wyjazdów
 • Elastyczność w podejściu do czasu pracy i gotowość do ciągłych zmian
 • Umiejętność z pracy w zespole
 • Proaktywność
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Nastawienie na wyniki

Mile widziane:

 • Znajomość metod i narzędzi Lean Management, Six Sigma, Business Process Management, Performance Management, Change Management
 • Prawo jazdy

Oferujemy:

 • Wpływ na przyszłość firm naszych klientów przez rozwiązywanie ich bieżących problemów, podnoszenie efektywności oraz przeprowadzanie organizacji klientów przez zmiany
 • Doświadczenie w różnych branżach i aspektach zarządzania firmami
 • Możliwość pogłębiania własnej wiedzy oraz umiejętności w ramach poznawania oraz tworzenia firmowego know-how
 • Możliwość rozwoju w ramach struktury firmy
 • Pracę w partnerskim zespole o wszechstronnej wiedzy i bogatych doświadczeniach wprowadzania zmian
 • Samodzielności i odpowiedzialności w działaniu
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane naszą ofertą, prosimy o pilne przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: rekrutacja@4results.pl z tytułem w mailu REKRUTACJA SERVICES

Gwarantujemy całkowitą poufność przesłanych informacji, zastrzegając sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane przez nas oferty. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883”.