Konsultant ds. optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych w ramach wdrożenia systemu Total Productive Maintenance

Zapraszamy do pracy w firmie, która charakteryzuje się twórczą, dynamiczną i przyjazną atmosferą.
4 Results Sp. z o.o. to firma, której celem jest wspieranie klientów w znalezieniu trwałych
rozwiązań dla ich problemów z zakresu zarządzania operacyjnego i wdrażania zmian.

Wyróżnia nas:

 • Łączenie twardych i miękkich czynników w procesie wdrażania zmian
 • Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb konkretnego klienta poprzez stosowanie różnych narzędzi i metod pracy
 • Wspieranie pracowników klienta w wypracowywaniu optymalnych rozwiązań, przekazywanie metodologii pracy – koncentracja na zaangażowaniu pracowników w proces osiągania rezultatów

Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego technicznego
  • Min. 3 lata doświadczenia pracy na stanowisku kierowniczym w środowisku produkcyjnym (preferowany dział utrzymania ruchu)
  • Doświadczenia w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów optymalizujących w obszarach działu utrzymania ruchu

Znajomości:

  • Narzędzi TPM w praktyce (filary TPM): Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, Focussed Improvement, Training & Education oraz Early Equipment Management,
  • Identyfikacji problemów i generowania rozwiązań
  • Języka angielskiego w mowie i piśmie (biegła)
  • Pakietu MS Office
 • Umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz pomysłowości
 • Wewnętrznej motywacji, przedsiębiorczości i dynamizmu
 • Mobilności, dyspozycyjności i elastyczności w dostosowywaniu się do nowych warunków
 • Umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:

 • Inicjowanie projektów optymalizacyjnych
 • Prowadzenie projektów TPM poprzez proponowanie odpowiednich narzędzi i technik, uzgadnianie rozwiązań z właścicielami obszarów, wdrażanie rozwiązań oraz monitorowanie ich funkcjonowania oraz wdrażanie działań korygujących
 • Opracowywanie oraz wdrażanie narzędzi i metod w oparciu o filozofię Continuous Improvement
 • Praca nad ciągłym doskonaleniem procesów
 • Dbałość o realizację przyjętej strategii
 • Organizowanie oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń nt. Total Productive Maintenance

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Wpływ na przyszłość firm naszych klientów przez rozwiązywanie ich bieżących problemów, podnoszenie efektywności oraz przeprowadzanie organizacji klientów przez zmiany
 • Doświadczenie w różnych branżach i aspektach zarządzania firmami
 • Możliwość rozwoju w ramach struktury firmy
 • Pracę w zespole o wszechstronnej wiedzy i bogatych międzynarodowych doświadczeniach wprowadzania zmian w zakładach produkcyjnych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie połączone z systemem premiowym
 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu

Miejsce pracy: Warszawa, woj. Mazowieckie. Praca wykonywana na terenie całej Polski. Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o pilne przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz ze zdjęciem na adres:

 

olga.zezula@4results.pl

 

Gwarantujemy całkowitą poufność przesłanych informacji, zastrzegając sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane przez nas oferty. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.