Steps Drama Learning Development

Organizacja posiadająca ponad 20 lat doświadczenia w innowacyjnym uczeniu z wykorzystaniem technik aktorskich. W codziennej pracy z klientami stosują modele i teorie uczenia się oparte na dramach. Wykorzystują energię, zabawę oraz kreatywność kładąc przy tym wyraźny nacisk na cele nauczania oraz długoterminową ewaluację wyników.

Steps to grupa ludzi, która w kreatywny sposób inspiruje innych do zmiany postaw i zachowań w celu zwiększania efektywności i poprawy jakości komunikacji w zespołach. Opracowany przez nich 4-etapowy model Steps to Change (See it > Own it > Change it > Live it) z powodzeniem wykorzystują w pracy nad modyfikacją zachowań prowadzącą do zmiany kultury organizacji.

Więcej informacji 

Zobacz film Step to Change

Zobacz film Steps - what we do