Dominik Żmijewski

Junior Konsultant

Wspieram pracę konsultantów i trenerów realizujących projekty w obszarze doskonalenia organizacji i procesów biznesowych w firmach świadczących usługi. Odpowiadam w szczególności za wsparcie projektów związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem systemu HarmoDesk.

Jestem absolwentem studiów licencjackich w SGH, na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalności Bankowość oraz Finanse Przedsiębiorstw. Wkrótce ukończę studia magisterskie na tym kierunku w Szkole Głównej Handlowej.