Ewa Górska

Trener i Konsultant

Realizuję projekty doradcze, rozwojowe i szkoleniowe w obszarze przywództwa i zarządzania oraz HR. Pomagam zarówno na poziomie organizacji (praca z grupami, realizacja złożonych projektów rozwojowych), jak i na poziomie indywidualnej współpracy z menedżerami, kiedy głównym celem jest doskonalenie ich umiejętności. Specjalizuję się w podnoszeniu kompetencji menedżerskich – umacniam ludzi w pełnionych przez nich rolach przywódcy, lidera, a także funkcjach – zwierzchnika, właściciela, menedżera… Dlatego w projektach najczęściej dotykam zagadnień związanych z przywództwem, budowaniem autorytetu, budowaniem własnej wartości, rozwojem potencjału osobowości, sztuką podejmowania decyzji, wyznaczaniem i osiąganiem celów, zarządzaniem zespołem, budowaniem relacji, umiejętnościami współpracy, komunikacją zwrotną, umiejętnościami społecznymi.

W pracy stosuję szereg narzędzi, m.in. Hogan Assessment Systems (HAS), TalentQ - kwestionariusz osobowości Dimensions oraz Assessment System oraz Insights Discovery™.

Posiadam certyfikat coacha ICC, ukończyłam również szkolenia akredytowane przez ICF.

Moje kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje pracę na stanowiskach zarządczych. Realizowałam liczne projekty HR, m.in. w obszarach zarządzania talentami, planu sukcesji, tworzenia i wdrażania modelu kompetencyjnego, systemów ocen pracowników oraz ocen umiejętności kadry menedżerskiej metodą Assessment Center, a także badań opinii pracowników oraz szkoleń personelu i kadr zarządzających.