Izabela Kazimierska

Trener / coach / mediator

Udzielam Klientom możliwie pełnej pomocy w realizacji projektów rozwoju kompetencji. Prowadzę szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa i zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Od 2010 r. przysposabiam trenerów do pracy szkoleniowej i coachingowej (szkolenia Train the Trainer).

Mam ponad 10-letnią praktykę w prowadzeniu warsztatów dla biznesu w działach sprzedaży międzynarodowych korporacji, m.in. w Dilmah Poland, Janssen-Cilag, Lek Polska, Polphama i RJR Tobacco International. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Dodatkowo ukończyłam studia pedagogiczne (Uniwersytet Warszawski) oraz Szkołę Główną Handlową. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu menadżerskiego w firmie Moderator. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Figuruję na liście mediatorów stałych w sądzie okręgowym w Warszawie. Posiadam certyfikat European Negotiation & Mediation Academy.

Jako konsultant/trener pracowałam m.in. dla: Biella, Bims Plus, Cemex, CNOS Garden, CSF Poland, Ellert, ING Bank, Kancelaria Ożóg i Wspólnicy, Kraft Foods, Lotos Asfalt, Lotos Oil, Medicover, Mondi Świecie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polfarmex, PZU, Real, Stowarzyszenie Interim Managment, Urząd Miasta w Złotowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Pracodawców Polskich.