Katarzyna Różycka

Konsultant / EKSPERT DS. ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Katarzyna jest doświadczonym menedżerem produkcji w branży FMCG i AGD. Zarządzała blisko 100 osobowymi zespołami. Jej kluczowe kompetencje to: zarządzanie produkcją, zarządzanie działami inżynieryjnymi, zarządzanie projektami, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, zarządzanie ryzykiem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich firmach jak:

  • Procter & Gamble, gdzie była odpowiedzialna za wdrożenie TPM, zarządzanie projektami inżynieryjnymi, prowadzenie projektów poprawy wydajności na produkcji oraz analizy strat, zarządzanie linią produkcyjną pieluszek w Polsce, rozruch działu produkcji szamponów typu ’Greenfield’ w Rumunii, którym też zarządzała;
  • R. Twining & Company, gdzie przeprowadziła rozruch ’Greenfield’ działu produkcji herbat oraz zarządzała działem;
  • Whirlpool, gdzie pracując we Włoszech w centralnym dziale Operational Excellence dla regionu EMEA, odpowiadała za rozwój i wdrażenie strategii przemysłowej dla grupy produktowej lodówek w regionie, obejmującej całe łańcuchy przepływu wartości (łańcuchy dostaw, procesy, produkt, koszty, zasoby, odbiorcy), planowanie i wdrażanie strategicznych projektów industrialnych dla wszystkich fabryk w regionie (nowe technologe, relokacje, phase-out), kontrolę wydatków kapitałowych, benchmarking i integrację procesów inżynieryjnych po przejęciu Indesit’a, wdrożyła ponadto min. metodologię RE do przeprowadzania wertykalnych rozruchów technologii.

Posiada wiedzę z zakresu: TPM, Lean, CAPEX, Reliability Engineering, MES, PM.
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na wydziałach Procesy i Inżynieria Chemiczna - Biotechnologia oraz Inżynieria Produkcji - Zarządzanie produkcją.
Posiada dyplom Executive MBA ukończony na Uniwersytecie Warszawskim.