Katarzyna Stołkowska

Junior Konsultant

 Wspieram Klientów 4 Results we wdrażaniu Programów Poprawy Efektywności (PPE) oraz Quick Response Manufacturing (QRM). Wraz z Zespołami Projektowymi wdrażam narzędzia służące do podnoszenia wydajności parku maszynowego oraz optymalizacji procesów produkcji.

Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest bezpieczeństwo pracy oraz rozwój umiejętności według metody Training Within Industry (TWI).

Jestem absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej, na wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Skończyłam również studia magisterskie  na kierunku Zarządzanie Jakością.

Pracuje przy projektach dla: Alumetal, Aquael, Chroma, Coveris, Ellert, Fresh world, Iglotex, Miranda, Mago, MGL, Paged,  Tvilum, Top Farms, Wielton.