Katarzyna Stołkowska

ASYSTENTKA W DZIALE TRAFFIC

Moim zadaniem w 4 Results jest organizacja logistyki szkoleń, dbanie o jakość i kompletność materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie i dostarczenie ich na czas. 

Ukończyłam Politechnikę Świętokrzyską na wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn. Obecnie jestem studentką Zarządzania i Dowodzenia na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.