Katarzyna Szczodry

Konsultant / Trener

Jestem praktykiem zarządzania, ekspertem w zakresie innowacji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami na poziomie executive. W ostatnim czasie kierowałam 50-osobowym zespołem flagowej Pijalni Czekolady E. Wedel przy ul. Szpitalnej w Warszawie. Jako mentor i konsultant specjalizuję się w budowaniu efektywnych zespołów osiągających ponadprzeciętne wyniki oraz w rozwijaniu kompetencji przywódczych. Tworzę zwycięskie zespoły, które osiągają ambitne cele, dostarczając konkretne, biznesowe rezultaty.

Ukończyłam Zarządzanie i Doradztwao Personalne, a także Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET. Od 5 lat prowadzę liczne warsztaty, między innymi z zakresu: obsługi klienta, sprzedaży, przywództwa i zarządzania, efektywności i innowacji.

Jako partner biznesowy tworzyłam rozwiązania rozwojowe m.in. dla: PZU, Cafe Chopin, Pijalni Czekolady.