Krzysztof Bujwid

Konsultant

Wspiera Klientów 4 Results w podnoszeniu wydajności parku maszynowego oraz optymalizacji procesów produkcji. Prowadzi rozbudowane programy analizy: procesów produkcji, efektywności parku maszynowego i efektywności zasobów ludzkich. Wspomaga Klientów we wdrażaniu TPM w przedsiębiorstwach, ze szczególnym naciskiem na filary PM, AM, ET, FI. Angażuje uczestników szkoleń i warsztatów, wspierając ich we wdrażaniu 5S, SMED, mapowaniu procesów. Tworzy dedykowane podręczniki oraz narzędzia IT wspierające wdrożenia.

Ukończył Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, oraz Psychologię Społeczną na Uniwersytecie SWPS.

Pracował przy projektach m.in. dla: Bakalland, BA Glass, BASE Group, Biurfol, CIECH Soda Polska, Harper Hygienics, H. Cegielski, Iglotex, Kreisel, Litex, Mago, Miranda, Paged, PolFoods, Rockfin, Schindler,  Top Farms, Trodat, Transsystem, URSUS, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna.