Magdalena Rudnicka

DYREKTOR DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI

Do głównych obszarów mojej odpowiedzialności należy zarządzanie księgowością Grupy 4Results, nadzór nad przygotowaniem deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. Odpowiadam za kontakty i współpracę z bankami, dostawcami, firmami ubezpieczeniowymi, a także organami podatkowymi. Ponadto sprawuję nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu, kontroluję jego realizację, a także zarządzam płynnością finansową.

W 4Results pracuję od 2008 r. , funkcję Dyrektora ds. Finansów i Administracji pełnię od 2012 r. Moje wcześniejsze zawodowe doświadczenia związane są z branżą handlową, gdzie zarządzałam kilkunastoosobowym zespołem sprzedawców.

Jestem absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości).