Konsultant

Moje działania koncentrują się na wyznaczaniu i formalizowaniu celów procesowych, zgodnych ze strategią firmy i metodologią Lean Management, optymalizacji procesów administracyjnych i procesów produkcyjnych (projektowanie i wdrażanie systemów do planowania, raportowania i przepływów materiałowych) oraz na opracowywaniu i wdrożeniu wskaźników efektywności obszaru handlowego, finansowego i operacyjnego.

W swojej ponad piętnastoletniej karierze zawodowej zarządzałem obszarami produkcji, jak i całymi przedsiębiorstwami z branży opakowaniowej, POS, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz aranżacji przestrzeni publicznych.

Jestem absolwentem Wydziału Chemicznego, Politechniki Warszawskiej. Kompetencje menedżerskie doskonaliłem w Instytucie Rozwoju Biznesu, jako uczestnik programu szkoleniowego certyfikowanego przez Intenational Education Society, obecnie jestem studentem MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Tworzyłem, nadzorowałem i realizowałem analizy oraz programy optymalizacyjne dla takich firm, jak: Indykpol, Ciech Trading, PZU, Auchan, Merkor, Adform Group, Amis, Advertis, Opakomet, Ursus, Biurfol, MPack.