Martyna Hómin

Konsultant / Asesor AC/DC

Moje zadania koncentrują się na prowadzeniu wdrożeń i doskonaleniu oferty w zakresie zarządzania wiedzą oraz procesów HR. Jestem odpowiedzialna za kierowanie, rozwój i przeprowadzanie projektów Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym nadzoruję projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz koordynuję pracę filaru Education and Training, który wspiera projekty realizowane w obszarach produkcji u naszych Klientów. Specjalizuję się we wdrażaniu metody TWI (Training Within Industry), opracowywaniu Arkuszy Podziału Pracy, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych.

W spółce odpowiadam m.in. za transfer wiedzy, wdrożenie i rozwój procesów HR: rekrutację, wdrożenie nowych pracowników, rozwój biznesu i ludzi, budowę modeli kompetencyjnych, ścieżek rozwoju oraz za wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników (SOOP, PFP).

Wcześniej zdobywałam doświadczenie jako Manager kilkudziesięcioosobowego zespołu w branży gastronomicznej oraz bankowej.

Ukończyłam Psychologię Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną w Krakowskiej Akademii. Jestem także absolwentką University of Western Sydney oraz Szkoły Głównej Handlowej o kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiadam Certyfikat Asesora Ernst & Young Academy of Business oraz jestem certyfikowanym Trenerem Extended Disc. 

Odbyłam liczne szkolenia z zakresu optymalizacji działalności produkcyjnej: Zarządzania Wiedzą, Lean Management, Lean Manufacturing, 5S, QRM, TPM, Zarządzania Zmianą i Kaizen.

Prowadziłam projekty wdrożeniowe i szkoleniowe m.in. dla: Nederman, SVZ, Lafarge, TBM Snacks, Pamapol, Trodat