Monika SIeniawska

Partner

W 4 Results odpowiadam za rozwój metodyki Pozytywna Produktywność®.

Specjalizuję się w projektowaniu i wdrażaniu zmian nastawionych na osiąganie wymiernych efektów biznesowych i systemowym podejściu do procesów optymalizacyjnych.

Moje doświadczenie to kilkanaście lat pracy i realizacji wyzwań biznesowych w międzynarodowych korporacjach w sektorze usług finansowych jako trener, menedżer i coach. Od 1999 roku skutecznie wspierałam organizacje w realizacji strategii poprzez  kaskadowanie i operacjonalizację celów strategicznych oraz wdrażanie podejścia procesowego i zarządzania jakością. Dzięki tym doświadczeniom mogę skutecznie wspierać klientów w budowaniu kultury zaangażowania i ciągłego doskonalenia. Jestem Black Beltem, praktykiem i popularyzatorem metod zarządzania jakością Lean Six Sigma, TQM, ISO. Jestem założycielem Komitetu Jakości Usług Finansowych działającego przy Związku Banków Polskich. 9 lat byłam przewodniczącą tego komitetu i animatorem współpracy i wymiany doświadczeń nie tylko w sektorze bankowym. Łączę wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, procesami i jakością z wiedzą psychologiczną. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje kompetencje rozwijałam realizując lub nadzorując zróżnicowane programy i projekty, łącząc z pasją produktywność z pozytywnością między innymi w GE, BPH, ING, BZ WBK, BGŻ,

Przeszkoliłam ponad 400 Green Beltów, nadzorowałam realizację ponad 250 projektów optymalizacyjnych.