Patryk Orpel

Zajmuję się koordynacją działań trenerów oraz konsultantów w obszarze Rozwoju Ludzi. Pomagam, nadzoruję powstawanie projektów szkoleniowych. Utrzymuję stały kontakt z Klientami, a także pozyskuję nowych. Podejmuję działania w celu logistycznego przygotowania szkoleń
i sprawdzania ich efektywności.

Studiuję na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.