Piotr Kolmas

Konsultant, trener, menedżer

Jestem związany z 4 Results od samego powstania Firmy. Na początku jako trener i konsultant
w obszarze rozwoju kompetencji zarządczych, przywódczych i efektywności biznesowej.
Od kilkunastu lat prowadzę projekty skierowane na wzrost efektywności biznesowej poprzez rozwój kompetencji pracowników. Mam ogromne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zmian nastawionych na osiąganie wymiernych efektów biznesowych. Pracuję poprzez realizowanie szkoleń, warsztatów, działań doradczych oraz coachingowych. Koncentruję się zarówno na pracy indywidualnej, w małych grupach i zespołach, jak również na dużych zbiorowościach całych organizacji. Współtworzyłem koncepcję Przywództwa Angażującego i autorską metodę aktywizacji pracowników 4Q&Check.

Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrażaniem zmian i kształtowaniem przywództwa w organizacjach biznesowych. Pracuję także jako interim manager i doradca zarządów. Pomagam w budowaniu i wzmacnianiu zespołów zarządczych skoncentrowanych na wynikach i celach. Wspieram przekładanie celów strategicznych i samej strategii na cele operacyjne i pomagam w wyposażeniu kluczowej kadry w odpowiednie kompetencje umożliwiające jej realizację.

Zajmuję się też uruchamianiem nowych działalności typu start-up. Wspieram przedsiębiorców
w określeniu efektywnego modelu biznesowego, organizacji działania, struktury organizacyjnej, sprzedaży. Zajmuję się rozwojem założycieli i przygotowuję ich do działania w warunkach konkurencyjnego rynku.

Prowadzę także projekty związane ze zmianami właścicielskimi. Specjalizuję się w tematyce sukcesji. Wspieram zarówno przekazujących formalne przywództwo, jak i obejmujących nową rolę. Pomagam w łagodnym przejściu całego procesu i zapewnieniu realizacji założeń biznesowych całej zmiany.

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizowałem się
w obszarze marketingu i sprzedaży. W tym obszarze zaczynałem też karierę zawodową. Specjalizuję się też w tematyce związanej ze sprzedażą i obsługą klienta. Od studiów byłem związany merytorycznie z obszarem sprzedaży i obsługi klienta.
Przez kilka lat zajmowałem się rozwojem obszarów Call Centers oraz rozwoju kompetencji sprzedaży i obsługi klientów. Jestem autorem koncepcji zwiększania sprzedaży poprzez wykorzystanie potencjału klienta opisanej w książce "Sprzedaż pogłębiona 2.0".

Jako konsultant/trener pracowałem m.in. dla:  Aviva, AXA, BZ WBK, Cemex, Citibank, Carlsberg, Grupa Energa, Kraft Foods/Mondelez, Kruszwica, MTV, Nestle, Orange, Orlen, Piotr i Paweł, Polkomtel, PTC, PZU, Skanska, TBM Snacks, Telekomunikacja Polska.