Robert Kowalczyk

Konsultant

W 4Results przekłada swoje doświadczenie biznesowe na komfort klienta i gwarancję sukcesu projektów.

Na wstępnych etapach współpracy, pomaga właścicielom firm, prezesom i kadrze menedżerskiej w definiowaniu potrzeb oraz identyfikowaniu obszarów największych korzyści z doradztwa. W trakcie realizacji, wspiera harmonijną współpracę konsultantów z zespołem klienta.

Źródłem kompetencji Roberta jest bogate, poparte wieloma sukcesami, doświadczenie w różnych typach przedsiębiorstw . W trakcie niemal dwudziestoletniej kariery zawodowej przeszedł drogę od inżyniera do prezesa zarządu. Z sukcesami realizował m.in. wysokobudżetowe transformacje międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych FMCG. Definiował struktury, tworzył narzędzia, budował zespoły i wdrażał procesy. Realizował projekty typu „green field” dla dostawców największych na świecie firm produkcyjnych z branży IT. Dokonywał wielopłaszczyznowych transformacji przedsiębiorstw w obszarach strategii, wizerunku, portfela produktów, kanałów dystrybucji, źródeł pochodzenia towarów, łańcucha dostaw i operacyjnych.

Robert zarządzał firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Współpracował z kadrą zarządczą i ekspertami z krajów europejskich, USA, Rosji i Azji.

Z wykształcenia jest inżynierem i menadżerem, absolwentem m.in. programu Executive MBA  University of Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej.

Obecnie koncentruje się na rozwoju 4Results na południu Polski.