Nasi Klienci z sektora nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, BIFS) najczęściej borykają się z takimi problemami, jak:

> angażowanie pracowników, aby codziennie usprawniali swoje środowisko pracy

> ukierunkowywanie wysiłków, aby osiągnąć trwałą zmianę kulturową w organizacji

> jak  uwolnić czas i energię pracowników, aby uruchomić pełen potencjał zespołów

Na rynku brakuje narzędzi i metodologii, które kompleksowo mierzą się z odpowiedzią na powyższe problemy.

zebranie, analiza procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych jest istotnym zagadnieniem dla każdej organizacji, która przy zmniejszonych nakładach chciałaby osiągać takie same lub lepsze rezultaty. Firmy poszukują oszczędności czasu i pieniędzy. Odpowiedzią na te potrzeby jest wprowadzenie zasad organizacji procesowej, a następnie takie zarządzanie procesami biznesowymi, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Przeprowadzenie optymalizacji procesów biznesowych wymaga przede wszystkim uświadomienia sobie potrzeby zmian. Często bodźcem do podjęcia działań w tym kierunku jest konkretny problem biznesowy. Pierwszym etapem będzie zdefiniowanie tego problemu, analiza bieżącej sytuacji i mapowanie procesów, co dostarcza istotnych danych, na podstawie których można określić newralgiczne elementy działań podejmowanych przez pracowników i kierownictwo. To z kolei umożliwia ustalenie kierunków zmian i dobranie właściwych narzędzi.

Optymalizacja procesów pozwala wyeliminować takie problemy jak bezczynność czy oczekiwanie, które zakłócają procesy, zatory w przepływie surowców i informacji, zbędne ruchy i procesy niedostarczające wartość dla produktu końcowego. Właściwe zarządzanie procesami biznesowymi pozwala nie tylko projektować ścieżki zadań, modelować obieg informacji, ale także lepiej nadzorować przepływ pracy i kontrolować poszczególne etapy realizacji zadań. Wdrożenie optymalizacji procesów biznesowych przede wszystkim pozwala uwolnić i lepiej wykorzystać posiadane przez firmę zasoby.

Dzięki licznym doświadczeniom płynącym z całej gamy wdrożeń w nowoczesnych centrach biznesowych, 4Result opracowało autorską metodologię opartą o wybrane narzędzia z metodyk takich jak:

Lean, Six Sigma, Business Process Management, Performance Management

oraz

Leadership Development, Empowerment, HR Development, Change Management

 

Dzięki temu zidentyfikowaliśmy efektywną kombinację oraz sekwencję narzędzi, dostarczających Metodologię, która jest:

Prosta, Ustrukturyzowana, Wdrażana krok po kroku, Skalowalna, Trwała.

 

Metodologia jest zobrazowana przez model Pozytywnej Produktywności:

 

Dowiedz się więcej o metodologii na stronie Pozytywnej Produktywności TUTAJ.

 

 Beznazwy-1.cdr