Otwarta Gra Symulacyjna Change Management

Gra symulacyjna Change Management

Przebieg gry:

Scenariusz: Gra symulacyjna Change Management obrazuje przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej.

Symulowane przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez 26 aktorów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonale organizacji. Różnią się oni między sobą zarówno poziomem motywacji jak i postawą wobec procesu zmiany. Pod oficjalną strukturą firmy kryje się nieformalna sieć powiązań oraz zależności.

Cel gry symulacyjnej: Przeprowadzenie firmy i wszystkich jej pracowników przez wszystkie fazy zmiany.

Uczestnicy: Wcielają się w rolę Agentów Zmiany, którzy z ramienia Zarządu przeprowadzają proces zmiany.
Planują i wdrażają poszczególne działania oraz całe wiązki posunięć.

Szybkie uczenie następuje poprzez:

  • doświadczanie procesu zmian – uczestnicy przeżywają emocje towarzyszące zmianom w podobnym stopniu
    jak dzieje się to w rzeczywistości biznesowej
  • natychmiastowy feedback – generowany zaraz po wdrożeniu działań pozwala przeżyć zmianę organizacyjną
    bez stresu
  • wspólne omówienie efektu, postępu w etapach zmiany - po każdej rundzie
  • minimalizowanie oporu wobec zmian – za pomocą poznania mechanizmów powstawania i radzenia sobie
    z oporem w zmianie

 

Czego uczy gra?

  1. Budowania wspólnej wizji procesu zmian.
  2. Przewidywania typowych pułapek zmiany wynikających z pomijania kluczowych aspektów koniecznych
    dla sukcesu zmiany.
  3. Podejmowania aktywności zmniejszających zjawisko oporów wobec zmian.
  4. Jak radzić sobie z frustracją wynikającą z chaosu zmiany, niejednoznaczności sytuacji zmiany.
  5. Zrozumienia własnych reakcji w zmianie, w relacjach z innymi, ich reakcjami na zmiany. Wypracowania konstruktywnych reakcji w sytuacjach rzeczywistych.
  6. Mechanizmów typowych dla organizacji uczących się.

 

 

Dla kogo?

  • Dla dyrektorów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie zmian w organizacji, szczególnie dla dyrektorów operacyjnych, dyrektorów sprzedaży i dyrektorów HR.

 

Czas:

 28-29. maja. Gra trwa 2 dni. W trakcie szkolenia przewidujemy przerwy kawowe oraz lunche. 

 

Korzyści:

  • Przećwiczenie procesu decyzyjnego dającego najwyższą skuteczność wdrażanych zmian
  • Wypracowanie metody pracy zespołów projektujących zmiany prostej do przeniesienia w realia konkretnej organizacji
  • Doświadczenie złożoności sytuacji zmiany i wypracowanie efektywnych metod łączenia aspektów miękkich
    z twardymi w procesie wdrażania zmian
  • Nauka poprzez aktywne doświadczanie procesu zmiany z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka (myśli, uczucia, działania, decyzje) oraz biznesowych czynników mających wpływ na zmianę (np. formalna struktura biznesowa, nieformalna sieć powiązań, role i odpowiedzialności a osobowości)
  • Obalenie mitów nt efektywności jednego modelu wdrażania zmian poprzez przećwiczenie kilku scenariuszy realizacji projektu zmiany
  • Transfer wniosków z gry na metody wdrażania zmian we własnych organizacji
  • Uświadomienie i wzmocnienie typowych mechanizmów organizacji uczącej się (rozwój kompetencji w ramach
    5 dyscyplin wg. Senge`a)

 

Miejsce:

 Radisson Blu Sobieski Hotel Warszawa, Plac Zawiszy 1

 Prowadzący: Agnieszka Rynkowska, Sławomir Błaszczak, Michał Kubiak

Cena: 1200 zł netto

 

Zapisy na wydarzenie otwarte:

Martyna Trzpioła

martyna.trzpiola@4results.pl

tel. kom. (+48) 790 207 557

tel. (+48) 22 859 0 333 (wew. 105)

 

Opinie uczestników:

 „Szkolenie dało mi konkretny zestaw narzędzi, który mogę wykorzystywać od razu po szkoleniu. (…)
Uświadomiłam sobie, w jaki sposób powinnam komunikować zmiany, żeby były właściwie rozumiane
i żeby pracownicy mogli łatwiej je akceptować i aktywnie w nich uczestniczyć.

Gra symulacyjna Zarządzanie Zmianą SysTeams Change to jedno z najbardziej inspirujących szkoleń,
w których miałam szansę uczestniczyć”
 
Magdalena Lasocka
Kierownik ds. zarządzania procesami i jakością obsługi klienta
Medicover
 
 

 Więcej opinii