Paweł Rynkiewicz

Paweł Rynkiewicz

Konsultant / Interim Manager / Trener

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzania i Marketingu. Uczestniczył w licznych programach rozwoju zawodowego takich jak Leadership Development Program prowadzony przez  Dale Carnegie Training  W ramach Executive Studies in Finance prowadzone przez EY wraz z SGH pogłębił wiedzę z zakresu finansów, prawa, zarządzania projektami.

Łączy z powodzeniem twarde i miękkie aspekty zarządzania biznesem, myślenie strategiczne i analityczne.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w zarządzaniu zdobył pracując  przez 15 lat na różnych stanowiskach w strukturach Esselte Corp., frimy z portfela funduszu J.W.Childs z Bostonu. To tam zdobył praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania wartością firmy i realizacją strategii wzrostu, wdrażał Lean Management oraz zarządzał portfelem ponad 1600 SKU, zarządzał sprzedażą wielokanałową, zarządzał portfelem kilku marek, w tym premium. Obecnie jako interim manager, konsultant i trener uczestniczy w projektach, które dotyczą rozwoju oraz profesjonalizacji zarządzania biznesem w takich branżach jak ubezpieczenia, FMCG, handel hurtowy, handel detaliczny, produkcja budowlana. Współpracował z firmami Oknostyl, AJ Group, Helkra, Hannecard, MAG Dystrybucja, Mardom, Kreisel. Prowadził szkolenia dla PZU i PKO, JKiedrowski, Afpro Filters, Biella, Avans.

Specjalizacje:

Zarządzanie strategiczne. Modele biznesowe. Strategia wzrostu. Restrukturyzacja. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie sprzedażą. Efektywność operacyjna. Quick Response Manufacturing i LEAN Management.