Polski Lider urzeczywistnia hasło 6 Konferencji ABSL

Na ostatniej konferencji ABSL w panelu dyskusyjnym wzięła udział Teresa Rondomańska, obecnie Lean Director wszystkich centrów finansowych Schneider Electric na świecie.

Dzięki doświadczeniu Teresy i wdrożeniu przez nią Lean oraz Pozytywnej Produktywności ® w Chinach i na Filipinach hasło konferencji „The Powerhouse of Europe – Poland as the undisputed leader in business services on the Continent” znalazło swoje praktyczne zastosowanie.

Według Teresy Rondomańskiej najważniejsze w implementacji kultury ciągłego doskonalenia są przejrzystość i zrozumienie procesów przez pracowników. Jednak niezbędne jest odpowiednie zaangażowanie ludzi we wdrożenie. Ta reguła potwierdza się niezależnie od tego czy wdrożenie ma miejsce w Polsce, w Chinach, czy na Filipinach.

Teresa Rondomańska pokazała krótki film oraz prezentację z wdrożenia w różnych krajach Grupy Schneider, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników.