W ramach usługi zarządzania zakupami (Procurement Management) doradzamy jak kupować, aby zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Współpracując z 4 Results klient otrzymuje rozwiązania „uszyte na miarę”. Najpierw staramy się zrozumieć indywidualne potrzeby biznesowe klienta, a następnie wspólnie wypracowujemy i wdrażamy nowe strategie zakupowe.

Proces doradczy składa się z trzech etapów:

 1. Analiza – analizujemy aktualny stan w ramach trzech obszarów:
  1. Planowanie zakupów (cele zakupowe, rodzaje zakupów, baza dostawców, estymacja kosztów, ocena ryzyka)
  2. Zarządzanie zakupami (zapytania ofertowe, rodzaje przetargów, negocjacje, rodzaje kontraktów, dobór dostawców)
  3. Administrowanie zakupami (procedury wewnętrzne, monitorowanie kontraktów, weryfikacja dostawców, kontrola procesów zakupowych, zespół zakupowy).

 W procesie analizy korzystamy między innymi z warsztatów Assessment Centre oraz metod TCO (Total Cost Ownership) i ABC (Activity Based Costing). 

 1. Rekomendacja – wspólnie z klientem dokonujemy ewaluacji zebranych danych, a następnie wypracowujemy rekomendację wdrożenia zmian, których celem jest usprawnienie procesów zakupowych.
 2. Wdrożenie – razem z działem zakupów realizujemy plan wdrożenia zatwierdzonych rozwiązań.

Klient nie jest pozostawiony sam w procesie wdrażania zmian. Nadzorujemy wszystkie etapy wprowadzania usprawnień i modyfikacji funkcjonowania działu zakupów. 

Efektem naszej pracy jest poprawa rentowności firmy, co bezpośrednio przekłada się na pomoc w realizacji strategicznych i operacyjnych celów klienta. 

Typowe potrzeby i wyzwania, na które odpowiadamy:

 • Redukcja kosztów
 • Poprawa efektywności zakupów
 • Renegocjacja aktualnych kontraktów
 • Poprawa procedur zakupowych
 • Centralizacja zakupów
 • Usprawnienie procesu planowania zakupów
 • Bezpieczne przejście przez zmiany głównych dostawców
 • Plan rozwoju dostawców
 • Redukcja ryzyka w procesie zakupowym
 • Poprawa efektywności pracy zespołu kupców
 • Programy rozwoju kompetencji kupca
 • Warsztaty negocjacyjne

Adam Guzek

Konsultant, Ekspert w zakresie zakupów

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt