Zapraszamy na landing page Pozytywnej Produktywności: www.positiveproductivity.eu 

 

Główne pytania, które zadają sobie nasi Klienci to:

> Jak angażować pracowników, aby wciąż i wciąż się rozwijali?

> Jak koncentrować zasoby, aby osiągnąć trwałą zmianę kulturową w organizacji?

> Jak dać  pracownikom więcej czasu “wolnego”, aby uwolnić, wzmocnić potencjał zespołów?

 

Na rynku brakuje narzędzi i metodologii, które kompleksowo mierzą się z odpowiedzią na powyższe pytania.

 

Opierając się na wielu doświadczaniach, lekcjach płynących z całej gamy wdrożeń w nowoczesnych centrach biznesowych, stworzyliśmy metodologię opartą o wybrane przez nas narzędzie z metodyk takich jak: LEAN, SIX SIGMA, BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, PERFORMANCE MANAGEMENT oraz  LEADERSHIP DEVELOPMENT, EMPOWERMENT, HR DEVELOPMENT, CHANGE MANAGEMENT

Dzięki temu zidentyfikowaliśmy efektywną kombinację oraz sekwencję narzędzi, dostarczających Metodologię, która jest: PROSTA, USTRUKTURYZOWANA, WDRAŻANA KROK PO KROKU, SKALOWALNA, TRWAŁA.

Metodologia jest zobrazowana przez model Pozytywnej Produktywności:

 


DEFINICJA:
Pozytywna Produktywność® – ustrukturyzowana metodologia budowania trwałej kultury ciągłego doskonalenia w sektorze usług biznesowych. Pozytywna Produktywność® polega na tworzeniu przejrzystego środowiska pracy i angażowaniu wszystkich pracowników do  koncentracji ich czasu na wartości dodanej dla Klienta.  Krok po kroku  wdrożenie prostych nawyków daje rezultaty systematycznego uwalniania dodatkowego Czasu i Energii pracowników!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dowiedz się więcej o metodologii na stronie Pozytywnej Produktywności TUTAJ.

 

 Beznazwy-1.cdr