SixSigma to zestaw narzędzi służących usprawnieniu procesów przebiegających w firmie. Analizując wszelkie dostępne dane, skupia się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Wykorzystuje przy tym zestaw technik zarządzania jakościowego, służący do rozwiązywania problemów. Kreuje także system ciągłego usprawniania procesów w organizacji, tym samym stawiając potrzeby Klienta na pierwszym miejscu. Metoda ta pierwszy raz została wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80. przez Boba Galvina, a w 1995 Jack Welch ustanowił ją podstawą strategii biznesu General Electric. Obecnie stosowana jest w wielu największych koncernach, a nawet znalazła zastosowanie w zarządzaniu miastem (Fort Wayne w Indianie).

perfekcjonizm sixsigma w szwajcarskim zegarku

Metoda ta opiera się na statystyce, w której sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. Celem stosowania jej narzędzi jest uzyskanie jak najmniejszego prawdopodobieństwa wystąpienia defektów (odchyleń) – idealna wartość to 3,4 defekty na milion możliwości, co prowadzi do zwiększenia powtarzalności i stabilności procesów. Metoda ta pozwala na redukcję kosztów, defektów i skrócenie czasów cykli produkcyjnych, a jednocześnie zwiększenie udziału w rynku, utrzymanie klientów i rozwój produktów. Program ten stosuje się na każdym etapie procesu produkcyjnego i administracyjnego. Istotnym elementem SixSigma jest nastawienie na satysfakcję klienta.

Każdy projekt SixSigma przeprowadzany w organizacji postępuje według pięciu etapów (DMAIC):

  1. Define – Definiowanie to etap, na którym poznaje się potrzeby i wymagania Klienta oraz określa cele. Stosowane narzędzia to wykres przyczyny i skutków, analiza Pareto czy QFD.
  2. Measure – Pomiar procesu jest dokonywany z niezwykłą uwagą i precyzją. Ma na celu zebranie jak największej ilości danych liczbowych. Wykorzystuje się tu statystyki opisowe, analizy powtarzalności i odtwarzalności oraz tabele liczności.
  3. Analize – Analiza danych zdobytych na etapie pomiaru przy wykorzystaniu metod statystycznych w celu zweryfikowania związku między przyczyną i skutkiem.
  4. Improve – Udoskonalenie to ingerencja w tok procesu mająca na celu wyeliminowanie powstałych problemów.
  5. Control – Kontrola przyjętych rozwiązań mająca w celu zapewnienie ich stałości.

Metoda SixSigma jest jednym z narzędzi stałego doskonalenia, co oznacza, że realizacja celów odbywa się w sposób ciągły w oparciu o pracę zespołową nad projektami powtarzanymi regularnie dla osiągania stale coraz lepszych wyników.

smartphony powstają zgodnie z metodą sixsigma