Six Sigma to zestaw narzędzi służących usprawnieniu procesów przebiegających w firmie. Analizując wszelkie dostępne dane, skupia się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Wykorzystuje przy tym zestaw technik zarządzania jakościowego, służący do rozwiązywania problemów. Kreuje także system ciągłego usprawniania procesów w organizacji, tym samym stawiając potrzeby Klienta na pierwszym miejscu. Metoda ta pierwszy raz została wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80 przez Boba Galvina, a w 1995 Jack Welch ustanowił ją podstawą strategii biznesu General Electric.

Każdy projekt SixSigma przeprowadzany w organizacji postępuje według sześciu etapów (DMAIC):

  1. Define – Definiowanie to etap, na którym poznaje się potrzeby i wymagania klienta oraz określa cele. Stosowane narzędzia to wykres przyczyny i skutków, analiza Pareto czy QFD.
  2. Measure – Pomiar procesu jest dokonywany z niezwykłą uwagą i precyzją. Ma na celu zebranie jak największej ilości danych liczbowych. Wykorzystuje się tu statystyki opisowe, analizy powtarzalności i odtwarzalności oraz tabele liczności
  3. Analize – Analiza danych zdobytych na etapie pomiaru przy wykorzystaniu metod statystycznych w celu zweryfikowania związku między przyczyną i skutkiem.
  4. Improve – Udoskonalenie to ingerencja w tok procesu mająca na celu wyeliminowanie powstałych problemów.

Control – Kontrola przyjętych rozwiązań mająca w celu zapewnienie ich stałości.