Menadżer sprzedaży, coach czy motywator? Rozwiń sprzedaż w oparciu o potencjał Twojego działu handlowego.

Dla kogo?

Dla managerów sprzedaży, kierowników regionalnych, Area Managerów

Korzyści:
  • Rozwinięcie umiejętności realizowania celów poprzez angażowanie ludzi;
  • Wspólne wypracowanie nowych podejść do zarządzania sprzedażą; omówienie bieżących podejść: forsowanie lub unikanie/nie przeszkadzanie;
  • Wypracowanie technik i narzędzi pracy z ludźmi w oparciu o model Przywództwa Wszechstronnego;
  • Nauczenie się stosowania narzędzi coachingowych – autorski model coachingu 4Q&Check.
Program /wybrane tematy/:

1. Łączenie roli Menedżera i Przywódcy – współczesne trendy i wymagania od Managera Sprzedaży;
2. Model 3 kroków M-P-M, demonstracja, omówienie;
3. Model przełączania ról dla efektywnego zarządzania;
4. Przełożenie codziennych zachowań na 4 style LVM – czego brakuje w naszym typowym działaniu;
5. 2 wajchy skutecznych liderów: Forsująco – Aktywizująca, Operacyjno – Strategiczna;
6. Model coachingowy 4Q&Check – autorski model 4RESULTS; trening modelu w małych grupach w oparciu o case’y uczestników szkolenia;
7. Rodzaje pytań a ich skuteczność w rozmowach angażujących; bank pytań z supozycją – jak tworzyć pozytywne założenia;
8. Sesja coachingowa – wcielenie się trenera w osobę coachowaną i uczestników w rolę coacha.

Czas:

Szkolenie trwa 2 dni.

Prowadzący: Piotr Kolmas

Związany z 4 Results od samego powstania Firmy. Na początku jako trener i konsultant w obszarze rozwoju kompetencji zarządczych, przywódczych i efektywności biznesowej. Od kilkunastu lat prowadzi projekty ukierunkowane na wzrost efektywności biznesowej poprzez rozwój kompetencji pracowników. Ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zmian nastawionych na osiąganie wymiernych efektów biznesowych. Pracuje poprzez realizowanie szkoleń, warsztatów, działań doradczych oraz coachingowych. Koncentruje się zarówno na pracy indywidualnej, w małych grupach i zespołach, jak również na dużych zbiorowościach całych organizacji. Współtworzyłem koncepcję Przywództwa Angażującego i autorską metodę aktywizacji pracowników 4Q&Check.
Od studiów związany merytorycznie z obszarem sprzedaży i obsługi klienta. Przez kilka lat zajmował się rozwojem obszarów Call Centers oraz rozwoju kompetencji sprzedaży i obsługi klientów. Jest autorem koncepcji zwiększania sprzedaży poprzez wykorzystanie potencjału klienta. 

Jako konsultant/trener pracował m.in. dla:  Aviva, AXA, BZ WBK, Cemex, Citibank, Carlsberg, Grupa Energa, Kraft Foods/Mondelez, Kruszwica, MTV, Nestle, Orange, Orlen, Piotr i Paweł, Polkomtel, PTC, PZU, Skanska, TBM Snacks, Telekomunikacja Polska.

Zapraszamy do kontaktu 

 

kontakt