Spotkanie Podlaskiego Stowarzyszenia HR w ramach cyklu „Narzędziówka HR”

24 maja 2017 odbyło się comiesięcznie spotkanie Podlaskiego Stowarzyszenia HR w ramach cyklu "Narzędziówka HR".

Tym razem odbyły się mini-warsztaty połączone z prezentacją innowacyjnego modelu szkolenia menedżerów i handlowców, opartego o metodę „on the job” pt. Efektywność w sprzedaży – trening on the job, czyli coaching i mentoring „w boju”. Szkolenie poprowadził Patrycjusz Skakuj – Konsultant 4 Results, coach, trener oraz konsultant zarzadzania, praktyk biznesu.

Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na następujące pytania:

- Co cechuje dzisiejszy rynek, klientów – biznes?
- Co cechuje współczesnego sprzedawcę i menedżera?
- Jaki proces jest skuteczny - szkolenie, mentoring, coaching?
- Co powoduje, że zdobywamy coraz większą wiedzę a coś w praktyce nie działa?

Zaprezentowana i omówiona została metodyka pracy 4 Results z klientami - proces treningu w pracy metodą „on the job” z wykorzystaniem coachingu i mentoringu:

4 kroki podniesienia efektywności sprzedaży:
1. Analiza
2. Trening
3. Wdrożenie
4. Follow up

Proces ten pozwala wykształcać dobre praktyki i nawyki, które determinują osiąganie zakładanych rezultatów. Doświadczenie podpowiada, że proces ten pozwala na natychmiastową korektę działań nieskutecznych, wdrażanie i wzmacnianie skutecznych rozwiązań podnosząc własne umiejętności i efektywność.
Dlaczego się tak dzieje?
Otóż wdrażanie własnych rozwiązań w obszarach nawet ściśle określanych przez reguły organizacyjne jest skuteczne – ale czy to nie wyniki naszej pracy określają skuteczność?