Szkoła Mentorów

Autorski Program Studium Eksperckiego opracowany jest przez Jacka Santorskiego

we współpracy z zespołem Values_ oraz firmą 4 Results w ramach Szkoły Biznesu PW.

Program skierowany do Top Managerów, oferta na jesień 2014.

 

Dla kogo?

Program eksperckiego studium SZKOŁY MENTORÓW kierujemy:
• w pierwszej kolejności do Absolwentow APP którzy chcą pogłębić pracę nad swoim osobistym autorytetem
• do Top Managerów realizujących role mentora zarówno w formalnych programach mentoringu jak w formie "zaszytej" w relacji przywódczej - coachingowego zarządzania
• dla Top Managerów rozpatrujących wprowadzenie programu mentoringu w swojej firmie
• zaawansowanych konsultantów i coachów z doświadczeniami w roli lidera

 

Cele programu:

1. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:
• synteza klasycznej i zaktualizowanej na dziś (najnowsze kierunki i prognozy rozwoju tej dziedziny), wiedzy o tym czym jest mentoring w organizacjach biznesowych i sektorze społecznym, jak wdrażać systemy mentoringu, jak realizować role mentora - modele, narzędzia, techniki, dobre praktyki
• modele zarządzania i przywództwa coachingowego, wątki i „momenty” mentoringu - wsparcia osobistego i zawodowego rozwoju realizowane w roli lidera - szefa, specjalisty, eksperta których realizacja nie wymaga formalnego programu mentoringu
• rozwój znajomości i umiejętności stosowania modelu Versatile Leadership: narzędzia mentoringu jako umocnienie przywództwa strategicznego i angażującego oraz zastosowanie modelu dopełniających się kompetencji i monitoringu ”przegięć” w roli coacha, mentora
i w zarządzaniu przez wartości
• utrwalenie zastosowania w mentoringu i coachingowym zarządzaniu zaawansowanych narzędzi inspiracji i wpływu; metafora, story telling, value clarification, mapy rozwoju, eksperyment, atraktory osobistej zmiany – mikrokorekty, nawyki, zasady, techniki prowokatywne

2. ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ MENTORA / AUTORYTETU
• JA - wgląd w osobiste mechanizmy uczenia się, inspiracji i rozwoju, wgląd w mechanizmy emocjonalne i charakterologiczne związane z podejmowaniem roli autorytetu, doradcy, udzielania wsparcia i inspirowaniu rozwoju, bycia dla kogoś „osobą ważną” - jak unikać pułapek ego, nadmiarowości, zachować spójność, prostotę a zarazem realizować oczekiwania związane z rolą.
• DRUGA OSOBA - zrozumienie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym, ścieżką kariery 
i „stawania się kimś”, wgląd w nieświadome często mechanizmy zależności, idealizacji
i dewaluacji autorytetu, wgląd i zrozumienie charakteru drugiej osoby i jej możliwości rozwoju, dojrzewania osobowości, przekraczania ograniczeń i uruchamiania ukrytego potencjału

• RELACJA - znajomość mechanizmów i wgląd w dynamikę relacji autorytet - adept, mentor - mentee: fazy relacji, zależność - odrębność, granice, kryzysy i konflikty, interferencja różnych ról 
• wgląd w procesy pokrewne do analizowanyvch w psychodynamicznej terapii - przeniesienie - przeciwprzeniesienie, reakcje uczuciowe, wzajemny wpływ mentora i mentee.
• ZARZĄDZANIE RELACJĄ
• jak uniknąć błędów, uzależnienia, nadużyć, innych zjawisk destruktywnych?
• jak przez analizę reakcji emocjonalnych, wyobrażeń, sposobu komunikowania i innych
zachowań, osobisty feedback i konstruktywne konfrontacje, wykorzystać relacje jako
„laboratorium”, przestrzeń do uczenia się i budowania dojrzałych relacji i ich rozwoju?

3. ROZWÓJ OSOBISTY
• pogłębienie samopoznania, wzbogacenie umiejętności budowania dojrzałych relacji, pomocnego wpływu i inspiracji - korzyści w życiu osobistym rodzina/dom, w relacjach z dziećmi, społecznych
i innych
• umacnianie „osobistej marki”, roli autorytetu w środowisku społecznym i zawodowym, rozwój kompetencji społecznych i medialnych, ”stawanie się kimś” i jednocześnie ”zapominanie
o sobie" w imię osobistej misji i wartości
• inspiracje rozwoju, wymiana doświadczeń i wsparcie codziennego treningu - ruch, sport, mindfulness, stress management, resilience, programy rozwoju - dostęp do mapy wiodących ośrodków w Polsce i za granicą

4. SPOŁECZNOŚĆ
Intencją programu jest tworzenie społeczności liderów, których łączą bliskie wartości, cele społeczne i biznesowe - selektywne podłączenie do networkingu podobnych nam liderów w Polsce i na całym świecie.

 

Rekrutacja trwa. Zapisy prowadzi sekretariat Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej,
szczegółowych informacji merytorycznych udziela osobiście Jacek Santorski,
santorski@santorski.pl, tel. 502 122 466

 

Zobacz pełny opis