Szkolenia i coaching

OBSZARY SZKOLEŃ

Szkolenia biznesowe 4 Results to nieodzowna część naszych programów rozwojowych i optymalizacyjnych, w których po stronie Klienta kluczową rolę zawsze odgrywają ludzie - ich postawy, zaagażowanie, nawyki, wiedza i kompetencje.

Dysponujemy bogatym katalogiem autorskich programów szkoleniowych ukierunkowanych na:

 • rozwój miękkich kompetencji menedżerskich (przywództwo, zarządzanie) i umiejętności niezbędnych na stanowiskach operacyjnych,
 • pogłębianie twardej wiedzy niezbędnej dla właściwego wdrożenia programów optymalizacyjnych.

Szkolenia profilujemy indywidualnie (zakres merytoryczny) pod kątem wymagań i sytuacji Klienta, wychodząc od koncepcji gotowych programów, które świetnie sprawdziły się w praktyce biznesowej.

Oferujemy szkolenia w dziedzinach, które z jednej strony pokrywają strategiczne obszary działalności przedsiębiorstw, z drugiej, odpowiadają na wszystkie potrzeby rozwojowe Klientów w trakcie wdrażania naszych programów optymalizacyjnych:

 • przywództwo i zarządzanie
 • budowanie zespołów, komunikacja
 • sprzedaż i marketing
 • efektywna produkcja
 • motywowanie, efektywność
 • efektywna działalność, ciągłe doskonalenie organizacji

Oferujemy również atrakcyjne programy W FORMULE SZKOLEŃ OTWARTYCH.

Coaching biznesowy

Oferujemy również programy mentoringowe i coachingowe służące wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w realizacji celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Mentoring i Coaching koncentrują się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. W efekcie następuje wzrost energii i zaangażowania.

Wsparcie w produkcji

 • Mapowanie: VSM, eVSM, MCT, MIFA
 • Balansowanie oraz Self-Balancing
 • 5S Event i 5S Program
 • SMED
 • KAIZEN
 • Standard Work i TWI
 • Wstęp do QRM i narzędzie MCT
 • Struktura orgazacyjna w QRM
 • Wdrożenie QRM i narzędzie POLCA
 • Wstęp do TPM
 • Warsztat Strategiczny TPM i Kaskadowanie Strategii
 • Samodzielna Obsługa (Jishu-Hozen)
 • Planowane Utrzymanie Ruchu  (Keikaku-Hozen)
 • Skoncentrowane Usprawnienia (Kobetzu Kaizen)
 • Zarządzanie Wiedzą (Education & Training) 
 • Cost Deployment
 • Przywództwo w Bezpieczeństwie
 • Zarządzanie  Jakością  (Hinshitzu  Hozen)

Rozwój ludzi

 • Nawyki Efektywnego Lidera
 • Przywództwo Wszechstronne LVI (Leadership Versatility Model)
 • LVI (Leadership Versatility Index) – metodologia 360
 • Przywództwo Angażujące
 • Coaching i Mentoring dla kadry zarządzającej
 • Zarządzanie zespołem - Kolory stylów zachowań C.G. Junga
 • Zarządzanie zespołem – warsztaty dla Liderów
 • Budowanie zespołu - Fundament
 • Team Diagnostic Assessment
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie sobą w zmianie
 • Efektywność osobista
 • „Smarter Way” system zarządzania efektywnością osobistą
 • Efektywność w stresie/w sytuacjach trudnych

Sprzedaż i marketing

 • SMOK - Gra symulacyjna, Sprzedaż i Marketing Ogrywają Konkurencję
 • Marketing w praktyce
 • Badania marketingowe
 • Ekspozycja produktów na półce
 • Trade marketing
 • Materiały prasowe, relacje z mediami
 • Budowanie relacji z klientem
 • Współczesne techniki sprzedaży
 • Pozyskiwanie nowego Klienta
 • Współczesny sprzedawca, analityk czy handlowiec?
 • Skuteczna prezentacja sprzedażowa
 • Jak rozmawiać z kupcem w sieciach handlowych?
 • Współczesne negocjacje handlowe
 • Techniki sprzedaży
 • Optymalna obsługa klienta
 • Organizacja czasu pracy
 • Standardy sprzedaży 
 • Zarządzanie portfelem produktowym 
 • Skuteczny menedżer sprzedaży
 • Motywowanie do rozwoju i nagradzanie za wyniki
 • Finanse dla członków zarządów

Usługi i procesy biznesowe

 • Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej centrum usług

 

Zapewniamy wysoką jakość prowadzonych przez nas szkoleń poprzez:

 • Podejście wdrożeniowe – nasza unikalna i autorska metoda gwarantuje efektywne przenoszenie trenowanych postaw i zachowań na rzeczywistość biznesową uczestników
 • Bogate doświadczenie – pracujemy na polskim i zagranicznym rynku od 2005 roku
 • Standardy pracy – stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Szkoleniowych oraz wewnętrzne standardy 4Results (regularnie superwizujemy pracę naszych trenerów w oparciu o model Trenera Wdrożeniowca oraz zapewniamy stały rozwój w zakresie naszego know-how)
 • Wysoko wykwalifikowana kadra – nasi trenerzy i konsultanci podsiadają certyfikaty m. in. następujących szkół: ICC, ICF, Grupa TROP, Moderator, Grupa SET, SWPS, MATRIK, MERTUM. 

 

UMÓW SIĘ NA SZKOLENIE

Rozwój Ludzi

Martyna Marczak

 

KOORDYNATOR BIZNESU

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Produkcja, Logistyka,

Sprzedaż i Marketing

Olga Zezula

 

Specjalista ds. Rozwoju Biznesu

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Usługi i Procesy Biznesowe

Kazimierz Żurek

 

MANAGER 

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

NASZE DOŚWIADCZENIE

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background