Finanse dla członków zarządów - wykorzystaj potencjał działu finansowego do realizacji Twoich planów

Dla kogo?

Dla prezesów i członków zarządów oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami lub business unitami.

Korzyści:
  • Zaznajomienie z terminologią z zakresu finansów przedsiębiorstwa; 
  • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na efektywność finansową przedsiębiorstwa;
  • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych i oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych;
  • Zrozumienie znaczenia płynności finansowej i optymalizacji kapitału obrotowego netto.
Program /wybrane tematy/:

1. Jak szybko poznać kondycję spółki czytając bilans?
2. Na co zwrócić uwagę w rachunku zysków i strat?
3. Jak sprawdzić poprawność polityki tworzenia rezerw?
4. Badanie sprawozdań finansowych – jak szybko poznać kondycje spółki;
5. Zakres odpowiedzialności zarządu w zakresie finansów;
6. Upadłość przedsiębiorstwa, postępowanie sądowe, odpowiedzialność zarządu – jaki jest zakres osobistej odpowiedzialności członka zarządu;
7. Kapitał w przedsiębiorstwie – jego źródła, wykorzystanie oraz sposoby przekształcenia;
8. Metody wyceny przedsiębiorstw – czym jest wartość księgowa, czym różni się od rynkowej;
9. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – jak wykorzystać wskaźniki w szybkiej ocenie kondycji przedsiębiorstwa?
10. Rachunkowość zarządcza i planowanie finansowe jako elementy controlingu.

Czas:

Szkolenie trwa 2 dni

Prowadzący: Wiesław Karpowicz

Jego celem jest wypracowanie po stronie Klienta takich rozwiązań, które wprost przekładają się na jego większą zyskowność i operatywność. W efekcie organizacja Klienta jest stabilniejsza, bezpieczniejsza oraz działa w warunkach odpowiednich do budowania jej silnej pozycji na rynku. W projektach wspiera firmy na poziomie strategicznego doradztwa w obszarach kontrolingu i finansów, a także porządkowania, organizacji i optymalizacji ich struktur biznesowych oraz realizowanych przez nie procesów. Specjalizuje się w doskonaleniu zarządzania strategicznego i zarządzania wydajnością (Corporate Performance Management). Dodatkowo wspiera Klientów poprzez szkolenia, warsztaty, mentoring oraz sesje coachingowe dla kierownictwa.

Jest współautorem planów naprawczych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz skutecznych strategii rentownego wzrostu. Przez ponad 15 lat obejmował stanowiska dyrektora finansowego, członka zarządu i prokurenta w międzynarodowych korporacjach o wysokich standardach zarządzania (m.in. Sanofi, Danone, Rexam). Przez 3 lata kierował departamentem ekonomicznym Ministerstwa Ochrony Środowiska, gdzie odpowiadał m.in. za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz zarządzanie funduszami pomocowymi.

Prowadził projekty coachingowo/szkoleniowe dla: Indykpol S.A., SM Spomlek, Aliorbank S.A. oraz projekty wdrożeniowe dla innych Klientów.

 

Zapraszamy do kontaktu 

 

kontakt