Mamy unikalne know-how i narzędzia, które pozwalają w ramach krótkich warsztatów określić:

  • Potencjał Wzrostu Efektywności Operacyjnej poprzez narzędzie analityczne,
  • Potencjał poprawy Produktywności, bez zwalniania pracowników, poprzez narzędzie Optimization Opportunity Gap,
  • Potencjał poprawy kompetencji zarządczych kierowników w oparciu o model przywództwa wszechstronnego,
  • Cele strategiczne organizacji na macierzy Produktywność/ Pozytywność/ Satysfakcja Klienta,
  • Finansowy zwrot z inwestycji w optymalizację w oparciu o narzędzie ROOOI – Return on Optimization Opportunity Investment.

Prowadzimy też rozbudowane i kompleksowe analizy, których efektem są konkretne wyliczenia i rekomendacje oraz precyzyjne zaplanowanie zakres zmian.

 

Przebieg Analizy:
Na pierwszym etapie Analizy wspólnie doprecyzowujemy cele biznesowe Klienta, a następnie obrazujemy stan obecny firmy.

Stosując różne narzędzia i metody (w tym m.in. HarmoDesk), badamy efektywność i jakość procesów biznesowych oraz określamy aktualny poziom w zakresie Pozytywności, Produktywności i Orientacji na Klientów.

Dane z analizy odnosimy do celów Klienta, co pozwala nam dopracować jego rzeczywiste oczekiwania.

Budujemy scenariusz współpracy i optymalizacji biznesu (w punktach, w procesach lub w obszarach). Przedstawiamy konkretne rekomendacje wdrożenia prostych zmian przekładających się na konkretne efekty (szybkie zwycięstwa – quick wins).

Wypracowujemy plan i harmonogram kompleksowych działań optymalizacyjnych zapewniających realizację celów.

Zobacz też: podejście 4Results do budowania Pozytywnej Produktywności®

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Krzysztof Pimpicki

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL 4RESULTS

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt