W 4Results wypracowaliśmy metody, dzięki którym można skutecznie angażować kadrę menedżerską i pracowników, a także wdrażać zmiany, tworząc kulturę organizacyjną Pozytywnej Produktywności® oraz zapewniając wysoką Satysfakcję Klientów.   

Pozytywność i Produktywność – oba aspekty mają kluczowe znaczenie dla osiągania rezultatów biznesowych, lecz zazwyczaj koncentracja wyłącznie na jednym z nich przynosi spadek drugiego. Dla organizacji wyzwaniem jest więc zapewnienie jednoczesnego rozwoju w obu kierunkach i równoległej pracy w obu wymiarach.

Dla wielu organizacji optymalną strategią wdrożenia jest większa koncentracja na jednej z wybranych perspektyw np. Pozytywności z jednoczesnym wdrażaniem rozwiązań wspierających Produktywność. I analogicznie – są firmy, w których w najbliższym czasie pełna koncentracja na Produktywności jest kluczowa, natomiast Pozytywność stanowi element wspierający. 

Jednak większość organizacji usługowych wybiera strategię Pozytywnej Produktywności®, czyli ustrukturyzowanego podejścia, które zapewnia jednoczesny, systematyczny wzrost i doskonalenie każdego z tych wymiarów.

 

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Krzysztof Pimpicki

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIEL 4RESULTS

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt