Analiza wskazuje poziom zaawansowania organizacji w zakresie Produktywności i Pozytywności, a także pozwala doprecyzować rzeczywiste cele optymalizacji. Na ich podstawie wybieramy strategię doskonalenia. Zależnie od sytuacji, proponujemy działanie w jednym z czterech strategicznych kierunków:

Budowanie Pozytywnej Produktywności® – działania pozwalają skutecznie poprawiać produktywność organizacji przy jednoczesnej poprawie Pozytywności. Wybierając ten scenariusz optymalizacji, bazujemy na podejściu TO BE MASTERS.

Wzrost Pozytywności, z mniejszym naciskiem na Produktywność – wyraźnie zwiększamy satysfakcję pracowników, jednocześnie mając na uwadze poprawę wybranych elementów, które mają przełożenie na wzrost Produktywności. Wybierając ten scenariusz, opieramy się głównie na programie Lean Yourself. 

Wzrost Produktywności z mniejszym naciskiem na Pozytywność – wyraźnie zwiększamy Produktywność, mając jednocześnie na uwadze, by w wyniku tych działań poprawić wybrane aspekty wpływające na satysfakcję pracowników i dobrą atmosferę w pracy. Wybierając ten scenariusz, bazujemy głównie na narzędziu HarmoDesk. 

Reorganizacja procesów – koncentrujemy się wyłącznie na wzroście Produktywności, mając na uwadze fakt, że w wyniku tych działań mogą pogorszyć się wskaźniki Pozytywności.

 

Działamy na dwóch poziomach:

  • Poziom efektywnych operacji – optymalizujemy działania w konkretnych punktach procesu oraz wyodrębnionych procesach,

  • Poziom strategii i całościowego spojrzenia Enterprise Wide – pozytywna ewolucja kultury organizacyjnej, zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, procesy na wskroś organizacji, zależności między procesami.

 

Co dla Ciebie jest obecnie priorytetem – Pozytywność czy Produktywność?

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Krzysztof Pimpicki

Współzałożyciel i Współwłaścciel 4Results

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt