Przed realizacją projektu staramy się jak najwięcej dowiedzieć: poznać sytuację, wyzwania i oczekiwania Klienta. Jest to ważne, ponieważ bierzemy odpowiedzialność za efekty rozwoju pracowników. Rozpoznanie sytuacji Klienta pozwala nam lepiej zaplanować rezultaty.

 

Analizy realizujemy na różnych poziomach, zależnie od charakteru projektu i sytuacji Klienta:

Konsulting – prowadzimy pogłębione wywiady z zarządem, liderami oraz kierownikami zespołów, wykorzystując przy tym szereg narzędzi diagnostycznych. Identyfikujemy rzeczywiste wyzwania, cele i problemy, a następnie wypracowujemy optymalne rozwiązanie (np. program rozwojowy) dla uzyskania konkretnych rezultatów biznesowych.

Konsultacje z 4Results pozwalają odpowiedzieć na kluczowe pytania:

 • Jaki jest rzeczywisty potencjał poprawy efektywności?
 • Co firma uzyska dzięki rozwijaniu kadr w określonym kierunku?
 • Czy organizacja jest gotowa do wdrożenia zaplanowanego projektu?
 • Czego w kontekście rozwoju i zmian potrzebuje obecnie organizacja, jakie są pożądane kierunki działań, jaka kolejność i tempo?
 • Jaka jest przyczyna problemów w organizacji? Czy i jakie można zastosować rozwiązania?
 • Czy obecne działania rozwojowe służą strategii firmy i uwalniają drzemiący w niej potencjał?
 • Jak pracować z ludźmi w obliczu trudnych dla firmy zmian (zarządzanie zmianą)?

 

Praca z zarządem i kierownictwem – wykorzystujemy różne metody w celu ujawnienia rzeczywistej gotowości zarządu i zwierzchników do przeprowadzenia firmy przez istotne dla niej zmiany (planowane projekty, zdarzenia, restrukturyzację itp.). Diagnozujemy organizację pod kątem budowania w niej pożądanej kultury – np. orientacji na klienta, zarządzania przez cele, wdrożenia myślenia strategicznego itd.

Naszym celem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów, tak aby to menedżerowie samodzielnie budowali zaangażowanie ludzi i bezpiecznie zarządzali firmą na etapie wdrażania strategii, zmian, i nowych procesów rozwojowych.

 

Praca z kierownictwem HR – wykorzystujemy metody warsztatowe, konsultacje oraz coaching. Naszym zadaniem jest pomóc HR w określeniu optymalnej strategii rozwoju kapitału ludzkiego oraz udzielenie wsparcia na wszystkich poziomach:

 • dookreślenia i realizacji strategii HR,
 • przetłumaczenia celów biznesowych na cele HR i pogodzenia ich ze sobą (opracowania adekwatnych programów rozwojowych i wdrożeniowych dla ludzi w celu uzyskania pożądanych rezultatów biznesowych),
 • przygotowania oczekiwanych programów rozwojowych,
 • wdrożenia w organizacji modelu kompetencji,
 • wdrożenia innych rozwiązań systemowych, jak np. systemu ocen, motywowania pracowników, badania satysfakcji, wewnętrznych akademii itp.

 

Wywiady z uczestnikami projektów prowadzone są przed rozpoczęciem programów rozwojowych, w celu doprecyzowania oczekiwań zarówno kierownictwa, jak i uczestników oraz zapewnienia najwyższej jakości usług 4Results.

 

Łączymy twarde z miękkim

Nasze podejście cechuje umiejętność łączenia zagadnień miękkich z twardą wiedzą i skutecznymi narzędziami. Przewagą 4Results jest zespół ekspertów wyspecjalizowanych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw - produkcji, sprzedaży, procesach biznesowych.

Umiejętność łączenia zagadnień miękkich z twardymi wykorzystujemy w większości projektów, szczególnie jeśli wdrożenia wykraczają poza jeden obszar (np. jednocześne wdrożenie w produkcji, logistyce, sprzedaży czy back office).

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Sławomir Błaszczak

Prezes, współzałożyciel i współwłaściciel 4RESULTS
 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt