Jak rozumiemy efektywność? To optymalizacja rezultatów przy minimalizacji nakładów. To umiejętność „mądrego angażowania się” (planowania, koncentracji, pracy) na istocie procesu, który prowadzi do celu - to nastawienie na wyniki!

W wypracowaniu efektywności kluczową kwestią jest wynik. Jeśli chcesz poprawić efektywność (swoją, swoich ludzi, departamentu lub całej firmy), zaczynamy od ustalenia oczekiwanego rezultatu. Znając go, możemy skutecznie pomóc, ponieważ dysponujemy dostatecznie szerokim zasobem narzędzi, know-how i doświadczenia.

 

Efektywność jako wartość niezbędna do realizacji celu biznesowego

Pracujemy z zarządami, kierownictwem, zespołami i pracownikami operacyjnymi w ramach programów podnoszących efektywność (organizacji, struktur, zespołów, pracowników) dla wypracowania konkretnych rezultatów biznesowych. Pomagamy na wszystkich etapach projektu – od analizy potrzeb, poprzez badanie potencjału organizacji, po opracowanie dedykowanego programu rozwojowego i jego wdrożenie, w tym opracowanie mierników, warsztatów i szkoleń oraz niezbędnych formuł współpracy.

Najczęściej pomagamy w następujących sytuacjach:

 • przed zespołem postawiono nowe zadania, istnieje duże ryzyko niewywiązania się z obowiązków (niedotrzymanie terminów, nieuzyskanie wyniku),
 • zmiany w zespole (lub w organizacji) spowodowały spadek efektywności,
 • potrzeba zadbać o efektywność w wyniku połączenia się zespołów lub zacieśniania współpracy między wyodrębnionymi zespołami (np. oddziałami, departamentami, pionami),
 • dynamiczny rozwój organizacji obniża efektywność,
 • zmiana kierownictwa, strategii, a także przejście przez ważne procesy zmiany w organizacji wiążą się z koniecznością zwiększenia efektywności,
 • trzeba poprawić efektywność w sytuacjach stresu,
 • trzeba poprawić efektywność w kontekście lepszego zarządzania czasem.

 

Efektywność jako uzupełnienie złożonych projektów

Praca na wzrost efektywności pracowników często stanowi istotne uzupełnienie i wartość dodaną w wielu złożonych programach wdrożeniowych 4Results, takich jak:

 • optymalizacja procesów sprzedażowych i/lub produkcji,
 • reorganizacja struktur,
 • wsparcie w przechodzeniu istotnej zmiany organizacyjnej.

W takich przypadkach programy zwiększania efektywności stanowią integralną część projektu. Także i w tych przypadkach, wspieramy organizacje na wszystkich poziomach – od zarządu, po pracowników operacyjnych.

 

Gotowe programy podnoszenia efektywności dla kadr menedżerskich i specjalistów:

Smarter Way – program uczy nawyku funkcjonowania w sposób efektywny – stosowania systemu zarządzania własną efektywnością Smarter Way. Rozwija umiejętność nadawania priorytetów, planowania realizacji zadań za pomocną konkretnych narzędzi optymalizacyjnych.

Efektywność w stresie i sytuacjach trudnych – program skupia się na zrozumieniu roli stresu i poprzez wyposażenie w konkretne narzędzia: nawyki myślowe, emocjonalne i kinestetyczne pomaga przemieniać interpretację sytuacji trudnych w realne rozplanowanie działań.

Efektywność osobista – program poświęcony rozumieniu fundamentów efektywności i nastawienia na rezultaty. Łączy w sobie podejście indywidualne z systemowym ujęciem procesu w metodologii Lean Management. Buduje umiejętność dostrzegania i eliminowania marnotrawstwa w działaniach. Uczy uważności na drobne elementy codziennego funkcjonowania, które w zaskakująco znaczący sposób przekładają się na osiągane rezultaty.

 

Efektywność, czyli pracowanie w sposób mądry

Gdy wspólnie z menedżerami wypracowujemy programy efektywnościowe, najczęściej napotykamy na podobne wyzwania. Staramy się zawsze dać na nie skuteczną odpowiedź:

 • jak ustalić priorytety w pracy na różnych szczeblach organizacji,
 • jakie mierniki efektywności będą najbardziej adekwatne i zadowalające,
 • w jaki sposób przełożeni mają dawać przykład,
 • jak zbudować zaangażowanie, zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników,
 • jak pozbyć się negatywnych konsekwencji tzw. forsującego zarządzania,
 • co zrobić, by nie koncentrować się nadmiernie na celach krótkoterminowych, jak nauczyć kierownictwo i ludzi patrzeć na biznes, strategię i cele z szerokiej perspektywy,
 • w jakie narzędzia wyposażyć kierownictwo i pracowników, by umiejętnie radzili sobie z napływającą ilością zadań, jak pracować z nawykami.

Potrzeba pracy nad efektywnością zazwyczaj wychodzi od menedżerów i wiąże się z konkretnym wynikiem do osiągnięcia. Warto pamiętać, że poprawa efektywności to złożony proces, który często wymaga zmiany nawyków. Dobrze, gdy pomaga w tym solidny partner, a projekt nie jest realizowany punktowo, ale przechodzi przez całą organizację. 

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

 

Zapraszamy do kontaktu

 

kontakt