Gra symulacyjna Change Management

Przebieg gry:

Scenariusz: Gra symulacyjna Change Management obrazuje przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej.

Symulowane przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez 26 aktorów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonale organizacji. Różnią się oni między sobą zarówno poziomem motywacji jak i postawą wobec procesu zmiany. Pod oficjalną strukturą firmy kryje się nieformalna sieć powiązań oraz zależności.

Cel gry symulacyjnej: Przeprowadzenie firmy i wszystkich jej pracowników przez wszystkie fazy zmiany.

Uczestnicy: Wcielają się w rolę Agentów Zmiany, którzy z ramienia Zarządu przeprowadzają proces zmiany.
Planują i wdrażają poszczególne działania oraz całe wiązki posunięć.

Szybkie uczenie następuje poprzez:

 • doświadczanie procesu zmian – uczestnicy przeżywają emocje towarzyszące zmianom w podobnym stopniu
  jak dzieje się to w rzeczywistości biznesowej
 • natychmiastowy feedback – generowany zaraz po wdrożeniu działań pozwala przeżyć zmianę organizacyjną
  bez stresu
 • wspólne omówienie efektu, postępu w etapach zmiany - po każdej rundzie
 • minimalizowanie oporu wobec zmian – za pomocą poznania mechanizmów powstawania i radzenia sobie
  z oporem w zmianie

 

Czego uczy gra?
 1. Budowania wspólnej wizji procesu zmian.
 2. Przewidywania typowych pułapek zmiany wynikających z pomijania kluczowych aspektów koniecznych
  dla sukcesu zmiany.
 3. Podejmowania aktywności zmniejszających zjawisko oporów wobec zmian.
 4. Jak radzić sobie z frustracją wynikającą z chaosu zmiany, niejednoznaczności sytuacji zmiany.
 5. Zrozumienia własnych reakcji w zmianie, w relacjach z innymi, ich reakcjami na zmiany. Wypracowania konstruktywnych reakcji w sytuacjach rzeczywistych.
 6. Mechanizmów typowych dla organizacji uczących się.

 

 

Dla kogo?
 • Dla dyrektorów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie zmian w organizacji, szczególnie dla dyrektorów operacyjnych, dyrektorów sprzedaży i dyrektorów HR.

 

Czas:

 28-29. maja. Gra trwa 2 dni. W trakcie szkolenia przewidujemy przerwy kawowe oraz lunche. 

 

Korzyści:
 • Przećwiczenie procesu decyzyjnego dającego najwyższą skuteczność wdrażanych zmian
 • Wypracowanie metody pracy zespołów projektujących zmiany prostej do przeniesienia w realia konkretnej organizacji
 • Doświadczenie złożoności sytuacji zmiany i wypracowanie efektywnych metod łączenia aspektów miękkich
  z twardymi w procesie wdrażania zmian
 • Nauka poprzez aktywne doświadczanie procesu zmiany z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka (myśli, uczucia, działania, decyzje) oraz biznesowych czynników mających wpływ na zmianę (np. formalna struktura biznesowa, nieformalna sieć powiązań, role i odpowiedzialności a osobowości)
 • Obalenie mitów nt efektywności jednego modelu wdrażania zmian poprzez przećwiczenie kilku scenariuszy realizacji projektu zmiany
 • Transfer wniosków z gry na metody wdrażania zmian we własnych organizacji
 • Uświadomienie i wzmocnienie typowych mechanizmów organizacji uczącej się (rozwój kompetencji w ramach
  5 dyscyplin wg. Senge`a)

 

Miejsce:

 Radisson Blu Sobieski Hotel Warszawa, Plac Zawiszy 1

 

Cena: 1200 zł netto
 
Zapisy na wydarzenie otwarte:

-> WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Informacje:

Martyna Trzpioła

martyna.trzpiola@4results.pl

tel. kom. (+48) 790 207 557

tel. (+48) 22 859 0 333 (wew. 105)

 

Opinie uczestników:

 „Szkolenie dało mi konkretny zestaw narzędzi, który mogę wykorzystywać od razu po szkoleniu. (…)
Uświadomiłam sobie, w jaki sposób powinnam komunikować zmiany, żeby były właściwie rozumiane
i żeby pracownicy mogli łatwiej je akceptować i aktywnie w nich uczestniczyć.

Gra symulacyjna Zarządzanie Zmianą SysTeams Change to jedno z najbardziej inspirujących szkoleń,
w których miałam szansę uczestniczyć”
 
Magdalena Lasocka
Kierownik ds. zarządzania procesami i jakością obsługi klienta
Medicover
 
 

 Więcej opinii

 

Prowadzący: Agnieszka Rynkowska, Sławomir Błaszczak, Michał Kubiak

Agnieszka Rynkowska

Wspiera Klientów w procesach wdrażania zmian w organizacji poprzez konsultacje oraz opracowywanie i wdrażanie programów rozwojowych.

Realizując projekty współpracuje z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji – od zarządu po pracowników operacyjnych. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji w obszarach przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, budowaniu zespołów oraz umiejętności interpersonalnych.

Ma pona 14–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, a także w public relations i promocji. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora HR, poznając od strony praktycznej zasady funkcjonowania zarówno korporacji, jak i firm średniej wielkości.

Przez 12 lat specjalizowała się w obszarze projektowania i realizacji programów rozwojowych, dzięki czemu dziś w projektach potrafi połączyć umiejętności dydaktyczne z doświadczeniem.

Jest absolwentką studiów doktoranckich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Biznesu TROP
w Warszawie i Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK w Krakowie oraz akredytowanym coachem ICF. W swoim dorobku posiada publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach.

Sławomir Błaszczak

Prezes, współzałozyciel i współwłasciciel 4Results.
Odpowiada za strategiczny rozwój 4Results i kształtowanie oferty w obszarze wspierania i rozwoju kapitału ludzkiego. Współpracując z Klientami, angażuje się na poziomie strategicznym: świadczy usługi doradcze i współtworzy optymalne sposoby rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych.
Dba o to, by efekty pracy z ludźmi przekładały się przede wszystkim na realizację celów po stronie Klientów. Czuwa nad jakością realizowanych wdrożeń, nierzadko też osobiście włącza się w kluczowe projekty. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji zarządczych, wspieraniu trudnych dla organizacji zmian, problematyce zarządzania zmianą oraz w modelowaniu kultur organizacyjnych.
W szczególności stara się pomagać Klientom w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej poprzez zaangażowanie kapitału ludzkiego, jego rozwijanie
oraz usprawnianie zarządzania.

Jego doświadczenie obejmuje kilkanaście lat pracy w obszarze rozwoju kompetencji kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla w firmach wiodących na polskim rynku. Pełnił funkcję menedżera, trenera, coacha, mentora i wykładowcy. Od 10 lat kieruje spółką 4Results. Wcześniej, przez okres 5 lat,
był liderem projektów rozwojowych w firmie House of Skills.

Posiada certyfikaty lidera zmian i kształtowania kultury organizacyjnej, Coacha ICC, Biznes Coacha ICC, Superwizora ICC, Trenera Grupowego (WSPS/LP) oraz Extended Disc. Jest także trenerem Akademii Coachingu Menedżerskiego 4Results, wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa przy Politechnice Warszawskiej. Absolwent SGH.

Michał Kubiak

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako trener wewnętrzny
w telemarketingowym centrum outsourcingowym nadzorując kampanie sprzedażowe i przygotowując do pracy zespoły sprzedażowe.
Szkolenia prowadzi od ponad 4 lat, pracował także przy projektach outplacementowych oraz jako rekruter i doradca zawodowy.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, efektywności osobistej, umiejętności sprzedażowych.

Jest absolwentem psychologii i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP i Szkoły Coachów TROP.