Przywództwo jest jednym z czynników najsilniej kształtujących organizację, ponieważ jakość i styl zarządzania wpływa n ludzi –  ich zaangażowanie, współpracę, postawy i stosunek do wykonywanych zadań.

Skuteczne przywództwo i efektywne zarządzanie ma bezpośrednie przełożenie na stabilność firmy, jej bezpieczny rozwój i stopień realizacji strategii. Dlatego też, pracując z ludźmi i wdrażając rozmaite programy optymalizujące biznes, wiele uwagi poświęcamy jakości przywództwa w organizacji.

 

Co nas wyróżnia w kształtowaniu liderów?

Koncentrujemy się na tzw. wszechstronnym przywództwie opartym na koncepcji czterech kolorów osobowości C.G. Junga. Nasz model niemal zawsze się sprawdza, jest praktyczny, ponieważ dzięki niemu można szybko uzyskiwać pożądane rezultaty w biznesie.

Wyzwania współczesnego menedżera w odniesieniu do kolorów C.G. Junga:

 • Zarządzać i aktywizować pracowników zróżnicowanych pokoleniowo. Młodzi (Pokolenie Y / Pokolenie Z) mają poczucie wartości i wolności, a więc ugruntowany historycznie, tradycyjny styl niebiesko-czerwony jest nieskuteczny.
 • Rozwijać umiejętności przywódcze forsujące (czerwony) oraz operacyjne (kolor niebieski) w przypadku młodych, początkujących menedżerów, u których dominuje styl zielony i żółty.
 • Wprowadzać w organizacji kulturę opartą na zrównoważonym stylu zarządzania - przywództwie angażującym, dla poprawy jakości komunikacji, skutecznego delegowania zadań, lepszej atmosfery w pracy, wzrostu efektywności oraz wytworzenia energii, dzięki której organizacja szybciej i skuteczniej osiąga pożądane rezultaty.
 • Dlaczego w przywództwie potrzebna jest równowaga?
  Każda osoba, a zatem także każdy lider czy przełożony, ma jakieś dominujące cechy i jednocześnie deficyty. Każdy ma swoją indywidualną „mapę osobowości” wyrażoną w 4 kolorach. Sedno tkwi w tym, że każdy kolor cechują inne zachowania, postawy i style komunikacji. Wiemy to z doświadczenia, że skuteczność lidera wzrasta, gdy rozwija on umiejętności w każdym z 4 stylów przywództwa, odpowiadającym kolorom koncepcji Junga. Dlatego propagujemy przywództwo zrównoważone - kształtujemy wszechstronnych liderów.

Jak pracujemy?

Zaczynamy od rozpoznania sytuacji – analizy, która przybiera różną formę (wywiad, warsztaty strategiczne, analiza wszechstronności przywództwa 360, shadowing, sesje coachingowe). Jest to etap przygotowania do właściwego projektu.

 

Proponujemy ścieżkę rozwoju zrównoważonego przywództwa na poziomie jednostki lub grupy menedżerów. Bazujemy na gotowych narzędziach i rozwiązaniach lub opracowujemy dedykowany program.

Sprawdzone rozwiązania – w projektach wykorzystujemy m.in. autorskie programy skutecznego budowania przywództwa, szkolenia menedżerskie dla liderów:

 • Nawyki Efektywnego Lidera
  program wspierający wykształcenie pożądanych nawyków efektywnego zarządzania. Rozwija kluczowe umiejętności: stawiania celów i oczekiwań, delegowania, monitorowania i motywowania, oceny i egzekwowania.
 • Przywództwo Wszechstronne (Leadership Versatility Model)
  program rozwija umiejętności biegłego rozpoznawania i stosowania wszystkich czterech stylów przywództwa, łącząc kompetencje menedżerskie z przywódczymi: Forsowanie i Angażowanie, podejście Operacyjne i Strategiczne.
 • LVI – Leadership Versatility Index
  to zestaw narzędzi i metodologia 360, służących do diagnozy i kształtowania nawyku efektywnego, zrównoważonego przywództwa. Obejmuje diagnozę stylów przywódczych oraz dostarcza mocnych doświadczeń rozwojowych, które trwale kształtują postawy i umiejętności wybitnego lidera.
 • Pulpit Sterowania wszechstronnego przywódcy
  interaktywne narzędzie (aplikacja na tablety i telefony) oparte na modelu LVI wspiera trening modyfikowania stylu zarządzania i komunikacji w czterech kolorach.
 • Przywództwo Angażujące
  program oparty na autorskim modelu 4Results – 4Q&Check, wspiera rozwój umiejętności wyzwalających w pracownikach zaangażowanie i energię oraz pomaga menedżerom w delegowaniu zadań tak, aby to pracownicy świadomie przejmowali za nie odpowiedzialność.
 • Coaching i Mentoring dla kadry zarządzającej
  dedykowane programy rozwojowe realizowane przez praktyków z bogatym doświadczeniem biznesowym, którzy potrafią w jednym procesie połączyć różne efektywne metody.
 • Uwarunkowania historyczne spowodowały, że w Polsce dominującymi kolorami przełożonych są czerwony i niebieski (arbitralny przełożony mówi czego oczekuje, wymaga, koncentruje się na usprawnianiu, wdrażaniu i optymalizacji). Prawdziwym wyzwaniem dla większości organizacji jest „wyposażenie” menedżerów w umiejętności komunikowania się w kolorze zielonym i żółtym (lider inspirujący, który ukierunkowuje ludzi, wspiera ich i wzmacnia i jest otwarty na zmiany). Jest to o tyle istotne, że czerwono-niebieski styl zarządzania nie sprawdza się w przypadku zarządzania ludźmi młodymi (którzy właśnie wchodzą na rynek pracy), ceniącymi wolność i chcącymi się rozwijać.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Sławomir Błaszczak

Prezes, współzałożyciel i współwłaściciel 4RESULTS

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Piotr Kolmas

Partner Zarządzający

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt