Dlaczego 2.0?

Typowa sprzedaż, którą możemy nazwać 1.0 polega na sprzedawaniu tego, co mamy w tym momencie w ofercie.

Sprzedaż pogłębiona 2.0 to inne podejście, które zwiększa sprzedaż w oparciu o  potencjał zakupowy klienta i jego  kontakt  firmą. Podejście  to zakłada wykorzystanie gotowości Klienta do zakupu większego pakietu, znajomość zainteresowań i potrzeb Klienta, aby poprzez odpowiednią rozmowę sprzedać przygotowany wcześniej zestaw produktów. A zatem odpowiednio przygotowany wcześniej pakiet, a następnie umiejętna rozmowa sprawiają, że klient kupuje cały więcej, nie  tylko pojedyncze rozwiązanie.

W przypadku osób związanych z obsługą klienta przechodzi się od sprawy, z którą dzwoni klient lub którą załatwia się osobiście do zaoferowanie konkretnego rozwiązania.

Podejście to zakłada:
- odpowiednie przygotowanie oferty
- sprzedanie tej oferty
- budowanie relacji z klientem.

Efektem jest nie tylko wzrost sprzedaży, ale też wyróżnienie firmy na rynku tworzenie wizerunku firmy, która dba o klienta, gdyż lepiej zaspokaja jego potrzeby. Na poziomie postaw to podejście oznacza odpowiednie  nawyki sprzedażowe – żeby w każdym kontakcie sprzedać więcej, a także elastyczne  podejście do sprzedaży. Np. sprzedawcy w sklepie nie są przywiązani tylko do jednej półki, ale potrafią wybrać dla klienta odpowiednie produkty z całego sklepu. 

 

Etapy programu:

  • Diagnoza sytuacji – czyli analiza potencjału,  o ile może wzrosnąć sprzedaż u klienta.
  • Przygotowanie koncepcji wdrożenia dostosowanej do potrzeb Klienta
  • Wsparcie we wdrożeniu. 

Wdrożenie dokonuje się zawsze w synergicznej współpracy pomiędzy grupą odpowiedzialną za wdrożenie po stronie Klienta  a konsultantami 4 Results. Elementami programu są zawsze: Szkolenie managerskie i Szkolenie sprzedażowe dla doradców Klienta/konsultantów.

Sukces programu Sprzedaż pogłębiona 2.0. polega nie tylko na prowadzeniu rozmów z klientami, ale i na umiejętnym zarządzeniu procesem sprzedaży, ofertą, konsultantami oraz przygotowaniu podejścia pogłębionego w całej organizacji.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Piotr Kolmas

Partner Zarządzający

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt